Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rotacyzm

  Reranie, nieprawidłowa wymowa głoski R. To też mogirotacyzm

  Formy wadliwej realizacji głoski R:

  rotacyzm właściwy, deformacja

  pararotacyzm, substytucja, zastępowanie głoski R innymi prawidłowo wymawianymi

  mogirotacyzm, elizje, opuszczanie głoski R

  Rodzaje rotacyzmu: języczkowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygmatyzm

  Nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych jednego, dwóch lub trzech szeregów. Wyróżnia się następujące sposoby realizacji dźwięków:

  deformacje, nieprawidłowa wymowa spółgłosek np.:

  zębowych: s, z, c, dz – szereg syczący

  dziąsłowych: sz, ż, cz, dż – szereg...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dyslalii wg. Kaczmarek

  jednoraka, gdy tylko jeden fonem jest realizowany odmiennie np.: R zamienia się na L

  prosta, gdy zniekształcona jest tylko jedna cecha dystynktywna

  złożona, jednoczesne zniekształcenie wielu cech

  wieloraka, wadliwa realizacja wielu fonemów; może być prosta, gdy występuje wadliwa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dyslalii wg. kryterium objawowego

  głoskowa, osoba nie potrafi prawidłowo wypowiedzieć głosek np.: sz - s

  sylabowa, opuszczanie lub wstawianie sylab np.: babusia – busia

  wyrazowa, osoba nie wymawia poprawnie określonego wyrazu

  zdaniowa, osoba nie potrafi z wolnych wyrazów zbudować zdania

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy realizowania dźwięków dyslalii

  elizje, mogilalia, forma wadliwej wymowy

  substytucja – zastępowanie głoski trudniejszej głoską łatwiejszą np.: szafa – safa

  deformacja, zniekształcać

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady wymowy zaliczane do dyslalii

  -sygmatyzm - nieprawidłowa reakcja głosek dentalizowanych: ś, ć, ź, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż

  rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski R

  kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski K

  gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski G

  lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny powstawania wad wymowy

  - Zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego-nieprawidłowa budowa języka i podniebienia, zniekształcenia zgryzu, anomalie zębowe, przerost 3-ciego migdała, polipy, skrzywienie przegrody nosowej, przerost śluzówki nosa

  - Nieprawidłowe funkcjonowanie i budowa narządów mowy-niska sprawność języka i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSLALIA OBWODOWA

  Są to nieprawidłowości w realizacji jednej głoski lub wielu głosek a nawet wszystkich,niemal wszystkich głosek, końcowy stan to bełkot ; wadliwa realizacja fonemów odbiegająca od ustalonej przez tradycję normy ; zaburzenia mowy polegające na niemożliwości prawidłowego wymawiania określonych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy rozwoju języka

  - faza przedjęzykowa- do 1 roku życia

  - wypowiedzi jednowyrazowe-12-16 miesiąc życia

  - wypowiedzi dwuwyrazowe-17-27 miesiąc życia

  - wypowiedzi kilkuwyrazowe-20-40 miesiąc życia

  - pełne zdania-26-42 miesiąc życia

  - osiąganie pełnej kompetencji-4-9 rok życia

  Dojrzałość dziecka logopedyczna na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy

  - 7 tydzień-wysłanie impulsów przez mózg, zaczynają wspólnie pracować mięśnie i nerwy

  - 12 tydzień-pojawiają się podciągania górnej wargi, wstępne stadium odruchu ssania

  - 14 tydzień-rozpoczynają pracę mięśnie potrzebne później do chwytania, oddychania ,fonacji

  -17 tydzień-dziecko potrafi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt

Do góry