Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stopnie ubytku słuchu i ich konsekwencje dla rozwoju mowy dziecka

  Lekki,21-40DB:

  *dziecko nie słyszy mowy cichej i szeptu, nie słyszy mowy w hałaśliwym otoczeniu

  *ma problemy z różnicowaniem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

  *mogą wystąpić zaburzenia w artykulacji niektórych głosek

  *trudności z rozumieniem tekstów wypowiadanych cicho i szeptem

  *trudności ze...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /3 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY U DZIECI Z ZABURZENIEM SŁUCHU - Terapia

  -ustalenie kompleksowej diagnozy: plan i projektowanie terapii oraz weryfikacja diagnozy i jej prognozowanie

  -ćwiczenia podstawowe kształtujące mowę: jedne przygotowują do mówienia ( oddechowe, usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, w odczytywaniu wypowiedzi z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy totalnej komunikacji i inne formy

  - unimodalne poprzez słuch, czytanie mowy z ust, alfabet palcowy i znaki języka migowego

  - bimodalne poprzez słuch i czytanie z ust, słuch i alfabet palcowy, słuch i znaki języka migowego, czytanie mowy z ust i znaki języka migowego, czytanie z ust wspomagane alfabetem palcowym

  - multimodalne poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najczęściej spotykane wady fonacji

  -głos wysoki lub niski

  -głos falsetowy, wysoki i nierówny, wiązadła głosowe wibrują tylko w swych bocznych cieńszych częściach

  -głos twardy, bezbarwny, niekiedy ochrypły, pozbawiony melodyjności i natężenia

  -głos nosowy, spowodowany zmianami anatomicznymi narządów mowy np. rozszczep podniebienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY U DZIECI Z ZABURZENIEM SŁUCHU

  Dysfonie audeogenne- zaburzenia głosu u osób niesłyszącyc,specjaliści którzy się zajmują tymi osobami to:surdipedagog, surdologopeda, surdopsycholog, foniatria.

  Ze względu na właściwości rozwoju dzieci słyszących oraz czas wystąpienia wady słuchu wyróżnia się:

  -utratę słuchu prelingwalną-nabyta...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełkot

  Mowa bezładna, czyli szybka i bezładna, to zaburzenie mowy charakteryzujące się jego nieświadomościa, małym zakresem uwagi, zakłóceniem percepcji, artykułowania i formułowania wypowiedzi. To mowa manifestująca centralne zaburzenia mowy. Nie obserwuje się ciężkich objawów zaburzeń oddechu, fonacji czy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwojowa niepłynność mówienia

  To zaburzenie spowodowane przechodzeniem od jednego elemntu wypowiedzi do drugiego oraz zakłócenie jej tempa, rytmu a w następstwie desynchronizacja procesu formowania trzech poziomach wypowiedzi: treści, formy językowej i substancji fonicznej. Ujawnia się w 2-3 roku życia, kiedy dziecko idzie do szkoły oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jąkanie

  Jest zaburzeniem płynności, tempa i rytmu mówienia, spowodowanym nadmiernym napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych; określa się też jako zaburzenie mowy w płaszczyźnie suprasegmentalnej-akcent, rytm i melodia.

  Rodzaje jąkania:

  - kloniczne-przeważają w nim skurcze kloniczne

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /7 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenia o charakterze segmentalnym

  - paradygmatyczne, które dotyczą inwentarza głosek: elizia, substytucja, deformacja

  - syntagmatyczne, które naruszają zasady łączenia głosek w wyrazach:

  * zniekształcenia ilościowe: elizia, wyróżniania grup spółgłosek, epenteza czyli wzbogacenie struktury wyrazu

  * zniekształcenia jakościowe:...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa bezdźwięczna

  Ubezdźwięcznienie, nieumiejętność realizowania głosek dźwięcznych, zanik lub brak dźwięczności w danym fonemie. Wymianie głosek dźwięcznych w sposób bezdźwięczny lub jak brzmią ich bezdźwięczne odpowiedniki. Przyczyną są niedokształcenia słuchu fonematycznego, zaburzenia słuchu, trudności...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt

Do góry