Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Analiza aktualnych wytworów szkolnych i z młodszego wieku szkolnego ucznia

  Analiza wytworów szkolnych aktualnych i z młodszych lat nauki jest zasadniczą podstawą do diagnozy zaburzeń w pisaniu. Wytwory szkolne ucznia są najbardziej wiarygodnym świadectwem występowania u niego problemów. Retrospektywne spojrzenie na pochodzenie uczniowskich błędów jest konieczne w ustaleniu, czy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /3 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych ucznia

  Znajomość zasad ortograficznych powinna być sprawdzona w kontakcie z uczniem, jeśli na ten temat nie wypowiedział się nauczyciel kierujący go na badanie. Wprawdzie u dzieci i młodzieży dyslektycznej znajomość zasad często nie zapobiega popełnianiu błędów, to jednak jest jednym z ważnych czynników...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samodzielna praca pisemna ucznia na tematy osobiste

  (np. „Moje szkolne problemy, osiągnięcia i porażki", „Jaka jest moja szkoła?", „Być sobą", „Co mnie przeraża, a co fascynuje we współczesnej rzeczywistości", „Gdybym mógł..." itp.), oprócz możliwości oceny umiejętności swobodnego wypowiadania się w formie pisemnej, wprowadza pedagoga i psychologa w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa z uczniem

  Dotyczy ona ogólnych i szczegółowych problemów, z którymi uczeń zgłosił się na badanie. W odpowiednio ukierunkowanej rozmowie i w trakcie odbywanych badań można uzyskać wiele wiadomości dotyczących samego ucznia i jego funkcjonowania w szkole i w domu. Będą to takie dane, jak:

  - przebieg nauki szkolnej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad z rodzicami ucznia

  Wywiad z rodzicami gromadzi m.in. takie informacje, jak:

  - dane o rodzicach i rodzeństwie,

  - warunki życiowe rodziny,

  - przebieg ciąży i porodu,

  - rozwój psychofizyczny dziecka od najwcześniejszego okresu życia,

  - przebyte choroby i urazy,

  - przebieg nauki szkolnej (m.in. objawy i zakres trudności w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza „skierowania" ze szkoły

  Opinia szkolna ma charakter opisowy lub zawarta jest na specjalnym druku. Opinia opisowa ma w wielu przypadkach te przewagę nad gotowym formularzem tylko wypełnionym przez nauczyciela, że łatwiej pozwala badającemu wytworzyć sobie pewien przybliżony obraz ucznia jeszcze przed badaniem. „Skierowanie" pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza pedagogiczna

  Ma na celu ocenę poziomu sprawności dziecka w czytaniu i pisaniu, w stosunku do wymagań programu szkolnego. Pedagog zbiera informacje o dotychczasowej karierze szkolnej dziecka, jego postępach w nauce i trudnościach w uczeniu się, motywacji do nauki i warunkach, w jakich odbywała się edukacja. 

  Tok...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza logopedyczna

  Diagnoza logopedyczna wg G. Jastrzębowskiej to „określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmów.”

  Diagnoza logopedyczna nie stanowi aktu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele rozwoju mowy u upośledzonych umysłowo

  Stopień lekki:

  ~ podobne biologiczne podstawy rozwoju jak u osób z normą intelektualną

  ~zachowany mechanizm odbioru wypowiedzi słownych, rozumienie i formułowanie wypowiedzi słownych, mówienie

  ~przebieg rozwoju mowy w ontogenezie wg tych samych etapów jak u osób z normą intelektualną

  ~opanowują ten sam...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligifazja

  Odnosi się do mowy osób z upośledzeniem umysłowym.Upośledzenie umysłowe wiąże się z niedorozwojem wyspecjalizowanych struktur mózgowych odpowiadających za przebieg procesów psychicznych przy czym zachowane jest funkcjonowanie bardziej elementarnych czynności psychicznych-zachamowana analiza syntezy i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /2 553

  praca w formacie txt

Do góry