Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  OPIEKA LOGOPEDYCZNA

  Obejmuje działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne, instruktażowe oraz popularozytatorskie zmierzające do zapobiegania, ograniczenia lub usuwania zakłóceń i zaburzeń procesu porozumiewania się oraz do łagodzenia ich skutków w wymiarze jednostkowym i społecznym

  System opieki logopedycznej w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAPY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  - wstępny obejmuje przygotowanie do stymulacji, praksja

  - rozwijanie percepcji słuchowej w tym słuchowej, uwagi słuchowej, ćwiczeń słuchu fonemowego

  - usprawnianie aparatu oddechowego, kompensacyjne

  - wyrabianie pozytywnego stosunku do terapii logopedycznej.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY PSYCHOLOGICZNE

  Techniki relaksacyjne:

  ~relaks progresywny Jacobsa- wykształcenie u pacjenta reagowania napięciem mięśniowym-napinanie i rozluźnianie się

  ~relaksacji Winterberta- ruchy bierne,polepszanie orientacji przestrzennej

  ~trening audiogenny Schultza- poprzez autosugetsję mają wywołać uczucie ciepła...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY PEDAGOGICZNE

  Dobrego startu-założenie to jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych-wzrok, słuch, dotyk, kinestycznych i motorycznych oraz współdziałanie między innymi. Sprzyja dzieciom przygotowującym się do nauki czytania i pisania , niezbędna dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju tych funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY LOGOPEDYCZNE

  1) Ćwiczenia logopedyczne-mogą być włączone do programu i ćwiczeń stymulujących rozwój mowy:

  a) ćwiczenia oddechowe-polegają one na wykonywaniu szeregu ćwiczeń, zabaw, kształcących czynności oddechowe, ich zadaniem jest pogłębianie oddechowe, wydłużanie fazy oddechowej, rozruszanie przepony i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /4 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest METODA, podział metod

  METODA - systematycznie stosowany sposób pracy z pacjentem, zespól celowych i jasno określonych czynności realizowanych za pomocą odpowiednio dobranych i znanych środków które doprowadzą do rozwiązania danego problemu.

  PODZIAŁ METOD: 

  - logopedyczne-używane tylko w postępowaniu logopedycznym i dla niego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  1) wczesnego rozpoczynania terapii-w sytuacjach w których poziom rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka uniemożliwia natychmiastowe podjęcie zajęć w gabinecie albo przy osobowości lub uprzedzenia pacjenta wykluczają współpracę-zaleca się inne formy opieki logopedycznej np. zmianę logopedy, nie można...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  Ogoterapia, postępowanie logopedyczne, obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się –od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Oddziaływania te mają na celu:

  -usuwanie zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć słuchowa

  Pamięć słuchowa bezpośrednia odgrywa dużą rolę w pisaniu pod dyktando. Zapamiętywanie kolejno następujących po sobie sekwencji słownych jest nieodzownym warunkiem ich odtworzenia w piśmie poprzez przełożenie słów na znaki graficzne w układach wyrazowych i zapis wyrazów w podanym szyku.

  Podczas...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyktanda przeprowadzane w trakcie badań

  W poradni to ważny element diagnozy pedagogicznej. Uzyskany tą drogą materiał ma dość jednorodny charakter i umożliwia, obok oceny ilościowej, jakościową interpretację występujących w pisaniu błędów.Wytwory szkolne, chociaż są bardziej wiarygodnym dowodem występowania problemów, umożliwiają...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 194

  praca w formacie txt

Do góry