Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Istota i symptomatologia dyslalii - Sygmatyzm (seplenienie)

  Zajmując się zagadnieniem sygmatyzmu zauważa się wielość jego rodzajów (Böhme wyróżnia ich około 50) – (Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, 1996, s. 271). Jest to termin wieloznaczny, ponieważ dotyczy nieprawidłowej wymowy kilkunastu dźwięków.

  To najczęściej spotykana wada wymowy u...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /5 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i symptomatologia dyslalii - Podział dyslalii w oparciu o występujące objawy

  W logopedii polskiej coraz częściej wykorzystuje się system terminów powstałych na gruncie klasycznej foniatrii. Są one stosowane dla nazwania ogółu form wadliwych sposobów wymowy poszczególnych fonemów (G. Jastrzębowska, 1996, s.69). 

  W obrębie owych zaburzeń wyróżnia się dyslalię obejmującą wadliwe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i symptomatologia dyslalii - Podział dyslalii w oparciu o kryterium przyczynowe

  Ma miejsce wieloprzyczynowość wad artykulacyjnych. W związku z tym powstała klasyfikacja oparta o sześć grup czynników wywołujących dyslalię. Składają się na nią:

  •  czynniki środowiskowe (społeczne) związane z nieodpowiednimi wzorcami wymowy lub brakiem tych wzorców, brakiem zainteresowania...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /3 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i symptomatologia dyslalii

  Biorąc pod uwagę powszechnie przyjęty podział zaburzeń mowy, jakim jest klasyfikacja objawowa, okazuje się,  że największą grupę tworzą wady artykulacyjne, nazywane  dyslalią. Termin ten wprowadził do literatury w 1821r. profesor Uniwersytetu Wileńskiego Józef Frank – określając dane zaburzenie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /3 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia zaburzeń mowy - Uwarunkowania zaburzeń mowy występujące w rodzinie patologicznej i instytucjach opieki całkowitej

  Poważne zaburzenia mowy mogą mieć podłoże organiczne. Jednakże często zdarza się,  że przyczyną jest zaniedbanie  środowiskowe i pedagogiczne. „Stwierdzono,  że dzieci wychowywane w prymitywnych warunkach, w  źle prowadzonych zakładach opiekuńczych rozwijają się pod tym względem z opóźnieniem”...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /7 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia zaburzeń mowy - Przyczyny egzogenne

  W kategorii przyczyn zewnątrzpochodnych nie stwierdza się  żadnych defektów anatomicznych ani psychoneurologicznych, które mogą stanowić przyczynę zaburzenia. Jednakże jednocześnie dostrzega się ujemne wpływy  środowiska takie, jak wadliwe wzorce wymowy, zaniedbania opiekuńczo – wychowawcze. Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia zaburzeń mowy - Przyczyny endogenne

  Ujawnienie przyczyn zaburzeń mowy napotyka na rozliczne trudności. Kłopoty  są związane nie tylko ze stanem rozwoju medycyny, psychologii i innych nauk, ale również  z wiedzą badającego i ograniczeniami, jakie stwarzają metody badawcze. Ważne jest również, aby zrozumieć,  że „stwierdzenie w wywiadzie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia zaburzeń mowy

  H. Spionek zaznacza, iż zaburzenia mowy można rozpatrywać z punktu widzenia objawów lub z punktu widzenia etiologii i patomechanizmów (E. M. Minczakiewicz, 1997, s.76). Czynniki wywołujące zaburzenia wymowy są różne. Uwzględnia się jedną izolowaną przyczynę lub zespół przyczyn leżących u podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem zaburzeń mowy w literaturze

  Objawy zaburzeń mowy były od dawna znane i opisywane. Natomiast przyczyny  i patomechanizmy owych nieprawidłowości były odkrywane w miarę postępu wielu dziedzin naukowych, w tym: medycyny, psychologii, neurofizjologii. Dlatego też w literaturze specjalistycznej spotyka się różnorodne sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /5 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza przypadku ucznia z problemem edukacyjnymi i logopedycznym - Wdrażanie oddziaływań

  Ze względu na utrzymujące się trudności szkolne oraz nasilające się jąkanie skierowałam ucznia na badanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu diagnozy i otrzymania zaleceń do pracy z dzieckiem. Zgłosiłam ucznia (za zgodą rodziców) na zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /1 016

  praca w formacie txt

Do góry