Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zaburzenia mowy a zaburzenia procesu lateralizacji

  U dzieci leworęcznych, u których występuje dominacja oka prawego nad lewym, oraz u tych praworęcznych, u których oko lewe dominuje nad prawym najczęściej występuje jąkanie. Nie tylko leworęczność, lecz przede wszystkim lateralizacja skrzyżowana współwystępuje z jąkaniem. U dzieci z lateralizacją...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia mowy a upośledzenia umysłowe

  Upośledzenie umysłowe jest jedną z przyczyn opóźnionego rozwoju mowy. Występujące zaburzenia są tym większe im większy jest defekt inteligencji.

  Wyróżniamy następujące stopnie upośledzenia umysłowego:

  1. Stopień lekki - iloraz inteligencji 50 - 70 (pierwsze słowa pojawiają się ok. 3 roku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa osób z rozszczepem podniebienia

  Rozszczep podniebienia jest wadą wrodzoną, rozwój mowy dziecka odbywa się w nieprawidłowych warunkach anatomicznych jamy ustnej. Upośledza ważne biologiczne funkcje prowadząc do zaburzeń: ssania, połykania, żucia, oddychania. Dziecko z rozszczepem nie ma anatomicznych warunków do prawidłowego rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia mowy spowodowane nieprawidłową budową anatomiczną narządów mowy - dysglosja

  Defekty w budowie narządów artykulacyjnych pociągają za sobą konsekwencje w postaci zmiany miejsca artykulacji głosek bądź całkowitego braku ich realizacji. Zaburzenie mowy określane przez jednych autorów jako dysglosja przez innych nazywana dyslalią. Przyczynami dyslalii mogą być:

  Zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem narządu słuchu

  Największe znaczenie w procesie przyswajania mowy ma słuch. Osoby źle słyszące mają trudności w odbiorze mowy, wielkość tych trudności zależy od stopnia upośledzenia słuchu. Wady wymowy związane z zaburzeniami słuchu zależą od wieku, w którym nastąpiło obniżenie słyszalności, od stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opóźniony rozwój mowy (alalia prolongata)

  Zwany mową opóźnioną w rozwoju, występuje u dzieci i polega na wolniejszym niżu rówieśników wykształceniu się sprawności językowych. Zjawisko to dotyczy 6 do 8% wszystkich dzieci i może być wywołane różnymi przyczynami.

  Późniejsze pojawienie się gaworzenia (norma 6-7 miesiąc...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychodydaktyczne konsekwencje zaburzeń mowy

  Zapobieganie i korekcja wad wymowy w prostej zależności jest zapobieganiem trudnościom i niepowodzeniom szkolnym, gdyż dziecko źle mówiące zwykle pisze z błędami, słabo czyta, przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się (E. Spałek,  C. Piechowicz – Kułakowska, 1996, s.5).  Obok właściwego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /9 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i symptomatologia dyslalii - Nieprawidłowa wymowa głosek k, g

  Nieprawidłową wymowę głosek tylnojęzykowych  k, g w literaturze specjalistycznej określa się mianem  kappacyzmu i  gammacyzmu. Za przyczynę owych zaburzeń uważa się niską sprawność ruchową języka, złą pracę języka (głównie jego tylnej części) wynikającą  z jego ograniczonych możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i symptomatologia dyslalii - Rynolalia (nosowanie, rynofonia, rynizm)

  Rynolalia  to mówienie z nieprawidłowym rezonansem nosowym. Badacze problemu wyróżniają rynolalię otwartą, zamkniętą oraz mieszaną:

  ⇒  W  nosowaniu otwartym wszystkie głoski ustne są wymawiane z rezonansem nosowym (najbardziej unosowione są u, i, a najmniejszej nasalizacji ulega głoska a). To...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i symptomatologia dyslalii - Reranie (rotacyzm)

  Wraz z wadliwą realizacją głosek szumiących często występuje  rotacyzm, czyli nieprawidłowa realizacja fonemu r (Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, 1996, s.251). Zdarza się,  że ma miejsce brak owej głoski w systemie fonetycznym lub różnego rodzaju jej deformacje (E. M. Minczakiewicz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011 Znaków /3 739

  praca w formacie txt

Do góry