Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  OSOBOWOŚĆ DZIECI JĄKAJĄCYCH SIĘ

  Pochodzenie występowania u dzieci zjawiska jąkania się ma swoje podłoże w ich osobowości. W wyniku badań przeprowadzonych u dzieci w wieku od 3 do 15 lat wynika, że są to zamknięte w sobie, posłuszne jednostki.

  Charakteryzują się uzewnętrznianiem cech grzecznościowych, są nieśmiałe, a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIS MOWY DZIECKA

  Zuzia jest dziewczynką uczęszczającą do drugiej klasy szkoły podstawowej. Ma 7 lat i 11 miesięcy. Pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest najmłodsza z rodzeństwa- ma jeszcze 3 siostry. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, jest pogodna, towarzyska i „rozgadana”.

  Zuzię poznałam dwa lata temu, kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /3 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy rozwojowej afazji dziecięcej

  W zakresie nadawania

  Zaburzenia ekspresji werbalnej (błędna artykulacja, metatezy głoskowe i sylabowe, kantaminacje dźwięków i syleb, błędna asymilacja)

  Zaburzenia nominacji – wynikające z ubóstwa zasobu leksykalnego

  Agramatyzmy (nie uwzględnianie w wypowiedziach liczby i rodzaju; w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co charakteryzuje rozwojową afazję dziecięcą

  Zdaniem I. Styczek, alalia (afazja rozwojowa) stanowi opóźnienie rozwoju mowy spowodowane uszkodzeniem struktur korowych. Opóźnienie to może wyrównać się do 6-7 r.ż. (alalia prosta), lub trwać nawet do 14 r.ż. (alalia złożona). Rozwojową afazję dziecięcą charakteryzuje:

  Dostateczny rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja logopedyczna

  Diagnoza

  Warunkiem prawidłowego przebiegu korekcji jest właściwa diagnoza od ustalenia której rozpoczynamy pracę z dzieckiem. Badania prowadzone z dzieckiem powinny dostarczyć logopedzie informacji dotyczących:

  a. stanu ogólnej motoryki dziecka ze szczególnym uwzględnieniem motoryki narządów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gabinet logopedyczny

  a. lustro takiej wielkości, aby były w nim widoczne duże twarze

  b. szpatułki, sondy do ustawiania narządów mowy

  c. wata, spirytus, sterylizator

  d. magnetofon do nagrywania mowy ucznia, w celu kontrolowania jego postępów i do odsłuchiwania różnych tekstów, służących do badania słuchu.

  e. Dwa komplety...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logopedia specjalna

  Zajmuje się odchyleniami od normy w zakresie mówienia i rozumienia mowy, tzn. usuwanie wad wymowy itp. Punkt 2. Stosowane ćwiczenia są różne w zależności do rodzaju wady, stopnia jej nasilania i od ogólnych możliwości psychofizycznych dziecka. Prowadzone są w szkołach lub specjalnych ośrodkach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysfazja dziecięca

  Powstaje w wyniku uszkodzenia ośrodków korowych mowy przed jej rozwojem. Uszkodzenie może być spowodowane u dzieci urazem czaszki, chorobami zakaźnymi, przez nowotwór lub zapalenie opon mózgowych.

  Wyróżniamy dwa typy zaburzeń:

  Ekspresywno-dysfatyczny (uszkodzenie ośrodków ruchowych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecięce porażenie mózgowe

  Występuje przed drugim rokiem życia w formie porażenia mięśni jednej połowy ciała lub porażenia mięśni obu stron ciała. Przyczynami wywołującymi dziecięce porażenie mózgowe mogą być:

  Choroby mózgowe przebyte w czasie życia płodowego.

  Uszkodzenia porodowe.

  Choroby przebyte w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem układu pozapiramidowego - dysartria dziecięca

  Dysartrię określa się jako zespół zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych wynikających z uszkodzenia ośrodków i dróg nerwowych unerwiających narządy mowy. Uszkodzenie centralnego układu nerwowego prowadzi do zaburzeń czynności aparatu artykulacyjnego, powoduje: zaburzenia żucia, połykania...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt

Do góry