Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Unie — sobór w Rzymie

  We Florencji obradowano aż do przeniesienia soboru do Rzymu, na Lateran (22.02.1442). W obu miastachzawarto kolejne unie, ostatnią z Kościołem jakobickim w 1445 roku. Wtedy nieomal całkowiciezanikło w Rzymie zainteresowanie soborem i zaniechano obrad ze względu na brak uczestników, leczEugeniusz IV (zm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy i sankcja pragmatyczna

  Wpływ na reformatorską działalność soboru miała ówczesna sytuacja polityczna państw i położenie Kościoław każdym z nich. Gdy dyskutowano sprawę opłat (annat) na rzecz kurii papieskiej, delegacje niemieckai francuska były za ich całkowitym zniesieniem, a włoska i hiszpańska nie okazywały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata Konstantynopola — zmierzch unii

  Delegacji bizantyjskiej we Florencji nie udało się dokładnie ustalić wspólnych działań cesarstwa wschodniegoi władców zachodnich przeciw Turkom. Walkę z nimi podjęli Węgrzy, bezpośrednio zagrożeni,gdy sułtan Murad II uderzył na Serbię i wypędził (1439) tamtejszego despotę, ich lennika, Jerzego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZDWOJONY SOBÓR BAZYLEJSKI

  Eugeniusz IV nie był zwolennikiem soboru, bo obawiał się stale żywych idei koncyliarnych i czuł sięzagrożony żądaniami kapitulacji wyborczej, choć sam ją podpisał jako kardynał przed wyborem na papieża.Zarządził on zamknięcie soboru bazylejskiego pod pretekstem, że zgromadził niewielką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawy wiary — Jan Hus

  Przywrócenie jedności zajmowało sobór w szczególniejszy sposób, lecz prowadzono równolegle dyskusjenad zagadnieniami wiary, do których zaliczono cztery zasadnicze sprawy: naukę Wiklefa i Husa, udzielanieświeckim komunii świętej pod postacią wina (kielich dla świeckich), problem zabójstwa tyrana oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI - Delegacja polska

  Oskarżenia, wysuwane na soborze przez Krzyżaków przeciw Jagiełłę i Polsce, zwróciły szczególniejsząuwagę wielotysięcznego zgromadzenia w Konstancji na polską delegację, która była liczna i okazała.Przewodniczył jej Mikołaj Trąba, arcybiskup gnieźnieński (1412-1422), doświadczony dyplomata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncyliaryzm

  Ogłoszenie soboru w Pizie było obraniem trzeciej drogi (via concilii), wskazywanej jako środek zakończeniaschizmy, po niepowodzeniu na dwóch innych, pertraktacji lub rezygnacji obu papieży. Wskazywanona nią już od początku schizmy, szczególnie czynili to dwaj autorzy (1379-1381) w swoich traktatach,profesor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór polsko - krzyżacki

  Zwycięska bitwa pod Grunwaldem (1410) zahamowała ekspansję Krzyżaków, ale nie rozbiła ich siłymilitarnej. Niekorzystny dla Polski pokój toruński umożliwił Zakonowi dążności rewindykacyjne, którewywołały nową wojnę w 1414 roku, tym razem bez sukcesów polskiego oręża. Jagiełło zgodził się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod w Pizie

  Sobór do Pizy zwołało siedmiu kardynałów obediencji rzymskiej i sześciu obediencji awiniońskiej. Rozpocząłsię 25 marca 1409 roku. Nazajutrz przerwano trwające od listopada 1408 roku obrady soboru BenedyktaXIII w Perpignan i wysłano poselstwo do Pizy.

  Obrady w Perpignan prowadziła dość znaczna liczba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymasostwo Mikołaja Trąby

  Powstanie w monarchii polskiej drugiej metropolii łacińskiej, umocnionej odsunięciem politycznychroszczeń Węgier do Rusi i przeniesieniem stolicy arcybiskupiej z Halicza do Lwowa w 1412 roku, byłobezpośrednią przyczyną przyjęcia tytułu prymasa przez arcybiskupów gnieźnieńskich. Tytuł ten dawał imw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 987

  praca w formacie txt

Do góry