Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sekwencja pozycji społecznej

  Dotychczas patrzyliśmy na konglomerat pozycji z perspektywy statycznej, jako układ stały. Wypada obecnie obraz ożywić, wprowadzić zmienność i czynnik czasu. Otóż, oczywiście wszystkich pozycji i związanych z nimi ról z indywidualnego konglomeratu nie realizuje się równocześnie. W perspektywie czasu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /7 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konglomerat pozycji społecznych

  Trzecia konfiguracja pozycji społecznych związana jest z równie oczywistym faktem, że każda konkretna jednostka zajmuje równocześnie nie tylko jedną, lecz wiele pozycji społecznych. Doktor Kowalski jest nie tylko lekarzem, ale także ojcem, mężem, czyimś synem, dyrektorem szpitala, krakowianinem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /13 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krąg społeczny

  Oczywiście ludzie wchodzą w interakcje nie tylko z przedstawicielami tych samych pozycji społecznych, ale także z zajmującymi pozycje odmienne. To banalne spostrzeżenie prowadzi nas do drugiego typu konfiguracji pomiędzy pozycjami. Otóż, jeśli weźmiemy dowolną pozycję, to jej atrybutem - czwartym w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /7 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od stosunków społecznych do organizacji

  W dotychczasowych rozważaniach ograniczaliśmy się do analizy pojedynczego stosunku społecznego, a więc relacji pomiędzy dwiema pozycjami społecznymi i związanymi z nimi rolami. Ale przecież w „przestrzeni międzyludzkiej" występuje wiele pozycjo-ról, w rozmaitych konfiguracjach i powiązaniach. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /6 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontinuum przejawów aktywności ludzkiej

  Spróbujmy podsumować sekwencję kategorii teoretycznych, które wprowadzaliśmy kolejno od rozdziału drugiego, dla oznaczania fundamentalnej dla socjologii domeny aktywności ludzkiej. Zaczęliśmy od zachowania, a więc zewnętrznie obserwowalnych ruchów fizycznych. Potem mówiliśmy o działaniach, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /9 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERVING GOFFMAN (1922 - 1982)

  Jeden z najbardziej oryginalnych i wpływowych socjologów amerykańskich XX wieku, który skierował uwagę dyscypliny na społeczne mikrostruktury poddawane drobiazgowej i wnikliwej obserwacji i analizie jakościowej, quasi-etnograficznej. Najważniejsze książki to: The Presentetion ofSelfin Everyday Life [tytuł...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy stosunków społecznych

  Wśród ogromnej różnorodności stosunków społecznych - na co wskazywały choćby przytaczane przykłady - trzeba wprowadzić pewien porządek, podjąć próbę ich klasyfikacji. Weźmiemy pod uwagę kilka kryteriów. Zacznijmy od pytania: w jaki sposób ludzie wchodzą w stosunki społeczne z innymi, albo inaczej -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /30 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek społeczny

  Wielość interakcji między tymi samymi partnerami, które są nie tylko powtarzalne czy regularne, ale regulowane, nazywamy w socjologii stosunkiem społecznym. Przykłady stosunków społecznych występujących w rozmaitych kontekstach życia społecznego są niezliczone: profesor-student, szef-pracownik...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /17 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od interakcji regularnej do regulowanej

  Może być jednak tak, że niezrealizowanie jakiejś interakcji wywołuje poważniejsze konsekwencje. Przypuśćmy, że nie przyszedłem we wtorek do pracy i nie odbyłem wykładu, a więc nie spotkałem się ze studentami, którzy na mnie czekali. Nie pomogłem przyjacielowi, który na to liczył, a do tego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interakcje powtarzalne i regularne

  Rozważając w poprzednim rozdziale rozmaite sieci interakcyjne, odeszliśmy już od analizy pojedynczej interakcji w kierunku badania ich wielości. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z wielością interakcji podejmowanych przez partnerów różnych, lecz powiązanych ze sobą przez wspólne uczestnictwo w tej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /3 457

  praca w formacie txt

Do góry