Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RENESANSOWE PAPIESTWO

  Kontakty naukowe i kulturalne Zachodu z bizantyjskim Wschodem poszerzyły się w okresie zawieraniaunii florenckiej, a następnie po upadku Konstantynopola, gdy niejeden uczony przybył do Italii. Chroniącsię przed Turkami, przywożono ocalałe rękopisy.

  Odrodzenie (Renesans) starożytnej kultury i sztuki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska i sobór bazylejski

  Cztery główne problemy Kościoła Powszechnego w tym czasie: husytyzm, koncyliaryzm, sobór bazylejskii unia, zaznaczyły się także w dzieciach Kościoła w Polsce.

  Politykę kościelną i państwową w imieniu króla Władysława Jagiełły, a potem Władysława Warneńczyka,prowadził Zbigniew Oleśnicki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitulacja wyborcza i Eugeniusz IV

  Kardynałowie uznali rządy Marcina V za zbyt autorytatywne. Obecni na konklawe, zanim przystąpili dowyboru jego następcy, postanowili w kapitulacji wyborczej powiększyć i zabezpieczyć swoje uprawnienia.Umieścili więc w niej kilka żądań: respektowania uchwał soborowych z Konstancji co do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm i chrześcijaństwo

  Umysłowy i kulturalny prąd Odrodzenia, nazwany humanizmem, kształtował nie tylko intelektualne, ale imoralne postawy człowieka. Słusznie podkreślał doniosłość wszelkich spraw ludzkich, zwłaszcza poszanowaniewolności i godności człowieka oraz troskę o jego rozwój umysłowy i duchowy. Nie było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKŁE ŚWIATŁA UNII

  Zawarcie unii florenckiej (1439) odbyło się w dramatycznej scenerii walki Eugeniusza IV z koncyliaryzmembazylejskim i walki cesarstwa bizantyjskiego z przemożnymi siłami tureckimi. Walki te były jednocześniegłówną przyczyną doprowadzenia z obu stron do unii za wszelką cenę.

  Nie mogła więc mieć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór bez papieskiej aprobaty

  Eugeniusz IV nie cofnął zwołującej sobór bulli swego poprzednika. Zatwierdził nawet wyznaczonegoprzez Marcina V legata przewodniczącego, wybitnego kardynała Juliusza Cesarini, a gdy ten nie zdążyłpowrócić z legacji w Niemczech, polecił swoim dwom pełnomocnikom, teologom Janowi z Ragusa i Janowiz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizantyjskie polemiki unijne

  Po upadku unii lyońskiej z 1274 roku odżywały wśród bizantyjskich polityków i teologów raz po razdążności do pojednania obu Kościołów i politycznego sojuszu Bizancjum i Zachodu. W teologicznympiśmiennictwie drugiej połowy XIV wieku dominowały jeszcze zagadnienia mistyczne i polemiki wokółcoraz bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy z husytami

  Pertraktacje w Bazylei były kontynuacją starań husytów o uznanie przez Kościół ich żądań, które wysunęlipo spaleniu Jana Husa. Ujęli je w cztery punkty, zwane artykułami praskimi lub kompaktami praskimi.Przedstawili je nowemu królowi czeskiemu, Zygmuntowi Luksemburskiemu, już na sejmie praskim w1420...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór unijny

  Na zawarcie unii miało decydujący wpływ tureckie zagrożenie. Sułtan Murad II (1421-1451) przystąpiłdo odbudowy osmańskiej potęgi i już w 1422 roku obiegł Konstantynopol, spod którego musiał jednakwycofać się z powodu młodszego brata, Mustafy. Nieudane to oblężenie było zapowiedzią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekrety o reformie

  Marcin V wyznaczył soborowi bazylejskiemu trzy zadania: utrwalenie pokoju w chrześcijaństwie, troskęo naukę chrześcijańską i reformę Kościoła. Ostatnie zadanie wysunęło się na pierwsze miejsce w obradachsoborowych. Zajmowano się przede wszystkim reformą kurii papieskiej (reforma in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt

Do góry