Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Determinacja strukturalna a morfogeneza

  Badania, w których struktury społeczne traktowane były jako dane (zmienne niezależne, wyjaśniające), a tym, co problematyczne, były ludzkie działania (traktowane jako zmienne zależne, wyjaśniane) - stanowiły przez długi czas standardowy sposób uprawiania socjologii. Starano się wyjaśnić...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /4 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces instytucjonalizacji w socjologii

  Od początku istnienia socjologii jednym z jej centralnych problemów był status rozmaitych bytów ponadjednostkowych: grup, organizacji, instytucji, kultury. Nieustannie zadawano pytanie o relacje jednostki i społeczeństwa. W języku nowoczesnej socjologii ujmuje się to jako problem relacji jednostki i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty socjalizacji

  Proces socjalizacji pełni dwie ogromnie istotne społeczne funkcje. Po pierwsze stanowi mechanizm transmisji kultury. Pisaliśmy wcześniej o roli tradycji, czyli przeszłości, która jest obecna w teraźniejszości. Ale jak obecna? Przede wszystkim w ludzkich głowach. Kulturowa tradycja, dorobek kulturowy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /9 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany socjalizacji

  Niezależnie od podejścia teoretycznego, socjologowie wyróżniają rozmaite odmiany procesów socjalizacji. Przede wszystkim odróżnia się socjalizację początkową i socjalizację permanentną. Socjalizacja początkowa dokonuje się w rodzinie, a następnie w innych grupach pierwotnych - rówieśniczych i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /9 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MICHEL FOUCAULT (1926 - 1984)

  Filozof i historyk francuski, który wywarł znaczny wpływ na niektóre najnowsze kierunki myśli socjologicznej. Najważniejsze książki: [Szaleństwo i cywilizacja] (1961), Archeologia wiedzy] (1969), Surveiller et punir [Nadzór i kara] (1975).

  Działania i myślenie członków społeczeństwa są kształtowane...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /3 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy wizje internalizacji kultury

  Wszystkie te treści, które społeczeństwo wpaja jednostce, zawarte są w obrębie kultury. Kultura stanowi taki wielki, bogaty arsenał wiedzy, wzorów, reguł, norm, wartości, symboli, z którego poza treściami wspólnymi dla całej zbiorowości (jak np. językiem) każdy korzysta selektywnie, w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /15 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizacja: wchodzenie do społeczeństwa

  Proces oddziaływania społeczeństwa na jednostkę to, patrząc z drugiej strony, wchodzenie jednostki do społeczeństwa. Z tej perspektywy socjalizacja to procesy, za pośrednictwem których jednostka staje się pełnowartościowym członkiem zbiorowości społecznych. Odbywa się to na kilku poziomach. Na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /2 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza ludzkiego sposobu życia

  Problem socjalizacji pojawia się wtedy, kiedy zastanawiamy się, skąd ludzie uzyskują wiedzę, przekonania, umiejętności, reguły, normy, wartości, które później realizują w swoich działaniach. Na to, aby działać, wszyscy musimy mieć jakieś wiadomości, informacje, jakieś schematy postępowania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /6 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność społeczeństwa

  Dminujący w dzisiejszej socjologii punkt widzenia podkreśla, że wszelkie ujęcia aczasowe, statyczne, są tylko analityczną abstrakcją, potrzebną, ale nie wy-rczającą, aby uchwycić najważniejsze cechy rzeczywistości społecznej. Tak jak djęcie fotograficzne to tylko obraz chwili między jakąś...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo

  Proces pojawiania się i krystalizowania relacji władzy jest najlepiej widoczny i najlepiej został zbadany w małych grupach. Zauważono, że w nowo tworzących się grupach bardzo szybko pojawia się nierówność wpływów, jakie na innych wywierają poszczególni członkowie, a w grupach zorganizowanych także...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /10 552

  praca w formacie txt

Do góry