Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  JEAN BAUDRILLARD (1929 - 2007)

  Intelektualista francuski, jeden z inicjatorów nurtu postmodernistycznego w teorii społecznej i radykalny krytyk współczesnego społeczeństwa i kultury. Najważniejsze dzieła to: [Społeczeństwo konsumpcyjne] (1970), [Zwierciadło produkcji] (1975), [Symulacje] (1983), [Ameryka] (1988), [Przejrzystość zła]...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie nowoczesności społeczeństwa: historyczne i analityczne

  Są dwa sposoby definiowania nowoczesności: historyczny i analityczny. Historyczne pojęcie nowoczesności, którego użyliśmy powyżej, odwołuje się do miejsca i daty pojawienia się nowej formacji społecznej. Analityczne pojęcie nowoczesności zawiera katalog istotnych, konstytutywnych cech tej odmiany...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesność i późna nowoczesność społeczeństwa

  Logika naszej analizy prowadziła od najbardziej elementarnych składników życia społecznego - działań ludzkich, kontaktów, interakcji, poprzez formy coraz bardziej skomplikowane - stosunki społeczne, grupy, organizację i strukturę, aż po złożone konfiguracje kulturowe. Opisywaliśmy następnie sposób...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniowana ignorancja w teorii rewolucji społecznej

  Teorie rewolucji grzeszą wieloma słabościami, stanowią w istocie szkice teorii raczej niż w pełni rozbudowane teorie eksplanacyjne i predyktywne. Jednakże dzięki kilkudziesięciu latom systematycznej refleksji nad fenomenem rewolucji mamy bogatą wiedzę ex post, wiemy dziś znacznie więcej o rewolucjach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie rewolucji społecznej

  Ze względu na charakter czynników traktowanych jako najważniejsze w proponowanych wyjaśnieniach rewolucji (głównych zmiennych w „eksplanans" teorii) teorie rewolucji podzielić można na:

  a) behawioralne,

  b) psychospołeczne,

  d) polityczne.

  Pierwszą socjologiczną teorię rewolucji, która akcentuje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /7 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele rewolucji społecznej

  U podstaw każdej teorii leży określony model: ogólna wizja najważniejszych właściwości wyjaśnianego zjawiska czy „mechanizmów" wyjaśnianego procesu. Teorie rewolucji przyjmują dwa przeciwstawne modele: konstruktywistyczny i strukturalistyczny. Model pierwszy traktuje rewolucję jako efekt czyjejś celowej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg rewolucji społecznej

  Badając rewolucje w różnych epokach, historycy i socjologowie próbowali odkryć ich wspólne cechy. Najbardziej wnikliwych analiz doczekała się Wielka Rewolucja Francuska (1789) i obserwacje jej dotyczące rozciągano następnie na inne rewolucje. W szczególności niektórzy autorzy (L. P. Edwards, Grane...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /6 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie rewolucji społecznej

  Teoretyczne koncepcje rewolucji wywodzą się z dwóch tradycji intelektualnych: historiozoficznej i socjologicznej. W rezultacie powstają dwa odmienne pojęcia rewolucji. Tradycja historiozoficzna postrzega rewolucję niejako z perspektywy zewnętrznej, w kontekście długotrwałego procesu historycznego, jako...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /6 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucje społeczne jako znamię epoki nowoczesnej

  Aczkolwiek rewolucje towarzyszyły ludzkiej historii od dawien dawna, to jednak dopiero u progu epoki nowoczesnej uzyskują skalę pozwalającą określać je jako „Wielkie Rewolucje". Tym mianem wyróżnia się na ogół rewolucję w Anglii (1640), rewolucję amerykańską (1776), francuską (1789), a później -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja społeczna

  Rewolucje stanowią najbardziej spektakularny przejaw zmian społecznych, nieustannego procesu społecznego „stawania się". Oznaczają fundamentalny przełom, zerwanie ciągłości procesu dziejowego, przekształcenie całej struktury i trybu funkcjonowania społeczeństwa, a także życia codziennego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt

Do góry