Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Darwin i dowód z celowości

  Wiele uczyniono przed Darwinem dla poparcia teorii ewolucji, tak wiele, prawdę mówiąc, że dawniejszy model kosmologiczny znajdował się pod silną presją zmierza-jącą do jej przyjęcia. Rewolucja w pojmowaniu czasu zaczęła się już w początkach XIX wieku i w jego połowie była w pełni rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /6 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Rozwój i postęp

  Mechanicznie pojmowany i racjonalizowany przykładem zegara wszechświat był rozwinięciem Augustyńskiej koncepcji prawzoru Planu.  Świat opisywany był jako statyczna maszyna, która podobnie jak zegar się porusza, ale nie zmienia swojej struk-tury. Aspekt Objawienia w paradygmacie Celu zniknął nagle w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Zegar modelem wszechświata

  [...] W kompleksowym i wielowymiarowym procesie sekularyzacji oraz rozumowe-go ujmowania historii i przyrody aspekt sakralny został przeniesiony na sam Plan, podczas gdy wytwory świata przyrody uległy sentymentalizacji jako świadectwo umie-jętności Wielkiego Architekta. W retoryce  teologii naturalnej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Zegar w Strasburgu

  W XVI i XVII wieku w ramach szerszego nurtu imitowania natury i symbolicznego wyrażania dramatu zbawienia kontynuowano i rozwijano sztukę budowania zegarów. Szczyt rozwoju monumentalnych  zegarów astronomicznych został osiągnięty w zbudowaniu w roku 1574 drugiego zegara katedry w Strasburgu. Zastąpił on...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Zegar jako kosmologiczna metafora

  [...] Im większe sukcesy odnosił człowiek w planowaniu i realizacji planów w sztuce, architekturze i technice,  tym bardziej nieodparty stawał się dowód z celowości. W tym duchu interpretowano liczne biblijne stwierdzenia, a wielu klasyków określało Stwórcę jako architekta lub konstruktora. Mechanizm...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /7 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Historia uświęcona

  [...] Pojęcia niepowtarzalności zjawisk i ich linearnej sekwencji czasowej w hi-storii są często wywodzone z biblijnego spojrzenia na czas i historię. I chociaż nie jest to błędne, jest jednak dla okresu wczesnego chrześcijaństwa niewłaściwe. Pojęcie czasu musi być zrównoważone w obrębie kontekstu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /6 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu

  Przed Darwinem w myśli historycznej czas  matematyczny przeplatał się z teologicznym. Czas matematyczny służył do ustalania chronologii zdarzeń aktual-nych, ale układem, w którego obrębie zdarzenia miały swoją czasową egzystencję, był czas teologiczny. Jak długo wierzono,  że Bóg stworzył  świat w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Reaktualizowanie mitów

  Warto zauważyć, że człowiek religijny przyjmuje na siebie człowieczeństwo, które ma wzorzec ponadludzki, transcendentny. Uważa siebie za c z ł owieka na-prawd ę  o tyle tylko, o ile naśladuje bogów, herosów kulturowych lub mitycz-nych przodków. Krótko mówiąc, człowiek religijny chce być inny, niż jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /4 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Mit — wzorzec

  Mit opowiada jakąś historię sakralną, to znaczy prawydarzenie, które dokonało się na początku czasu, ab inirin. A opowiadanie o sprawach sakralnych jest równoznacz-ne z objawianiem tajemnicy, gdyż postacie mitu nie są istotami ludzkimi: są to bo-gowie albo bohaterowie kulturowi i dlatego właśnie ich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /02.08.2011 Znaków /4 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Stawać się okresowo współczesnym bogów

  Rozważając w poprzednich rozdziałach symbolikę kosmologiczną miast, świątyń i domów, wykazaliśmy, że wiąże się ona z ideą środka świata. Doświadczenie religijne, zawarte implicite w symbolice środka, wydaje się następujące: człowiek sta-ra się umiejscowić w przestrzeni ,,otwartej” ku górze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /02.08.2011 Znaków /4 186

  praca w formacie txt

Do góry