Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans publiczny

  Po przejściu od dystansu indywidualnego i społecznego do dystansu publicznego, który nie zakłada już zaangażowania, pojawia się wiele istotnych zmian sensorycz-nych.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans społeczny — faza dalsza (odległość od 2,1 do 3,6 m)

  Jest to ta właśnie odległość, na jaką odchodzimy wówczas, gdy ktoś powiada: „Stań tak, żebym mógł cię obejrzeć”. Rozmowy towarzyskie i zawodowe prowadzone z maksymalnego dystansu społecznego mają charakter bardziej formalny niż wów-czas, gdy odbywają się w ramach fazy bliższej. Biurka w urzędach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /4 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans społeczny — faza bliższa (odległość od 1,2 do 2,1 m)

  Wielkość głowy postrzega się jako normalną; w miarę tego jak oddalamy się od partnera, fowealna powierzchnia oka zaczyna obejmować coraz pokaźniejsze fragmenty jego postaci. Przy odległości 1,2 metra kąt widzenia 1 stopnia pokrywa płaszczyznę nie-co większą od oka. Przy 2,1 metra strefa ostrości...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans społeczny

  Linia oddzielająca dalszą fazę dystansu indywidualnego od bliższej fazy dystansu społecznego wyznacza, jak to powiedział jeden z badanych, „granicę dominacji”. Nie postrzegamy już dokładnie szczegółów twarzy, nie stykamy się i nie spodziewamy się zetknąć z partnerem, chyba  że specjalnie będziemy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans indywidualny — faza dalsza (odległość od 75 cm do 1,2 m)

  Dalszej fazie dystansu indywidualnego odpowiada zwykle zwrot „być od kogoś na wyciągnięcie ręki”. Dystans ten rozciąga się od momentu, gdy się jest już za strefą łatwego dotyku, do momentu, gdy ludzie wyprostowawszy ramiona mogą zetknąć się palcami. Jest to w dosłownym sensie granica fizycznej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans indywidualny — faza bliższa (odległość od 45 cm do 75 cm)

  Kinestetyczne wrażenie bliskości częściowo przynajmniej wywodzi się z możliwości tkwiących w tym, co dany partycypant potrafi zrobić drugiemu za po-mocą kończyn. Przy omawianym  tu dystansie da się partnera trzymać i obejmować. Zanikają zaburzenia wizualne w postrzeganiu  rysów. Istnieje jednak godne...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans indywidualny (osobniczy)

  Terminem „dystans indywidualny” posłużył się po raz pierwszy Hediger dla okre-ślenia odległości, która trwale oddziela pomiędzy sobą poszczególne egzemplarze gatunków nie kontaktując ich. Odległość tę potraktować można jako niewielką strefę ochronną czy też otoczkę izolującą dany organizm od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans intymny — faza dalsza

  Głowa, uda i miednica nie wchodzą już w łatwy kontakt, ręce mogą jednak sięgać i chwytać za kończyny. Głowa postrzegana jest w powiększonych rozmiarach, a rysy jej są zniekształcone. Ważną cechą tego dystansu jest u Amerykanów możność łatwego na-stawienia oka na ostrość. Tęczówka widziana z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans intymny — faza bliższa

  Jest to dystans, w którym kochamy się i mocujemy, pocieszamy i chronimy. W świadomości obu partnerów przeważa kontakt fizyczny albo wysokie prawdopodo-bieństwo fizycznego zbliżenia. Posługiwanie się receptorami przestrzennymi jest w dużym stopniu zredukowane z wyjątkiem receptora powonienia i receptora...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Dystans intymny

  Przy dystansie intymnym obecność drugiej osoby jest czymś niewątpliwym, a nie-kiedy nawet przytłaczającym wskutek przeciążenia wejść sensorycznych. Widok (czę-sto zniekształcony), zapach, ciepło czyjegoś ciała, głos i wyczuwanie oddechu — wszystko to razem sygnalizuje oczywisty kontakt z innym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /325

  praca w formacie txt

Do góry