Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Osoba: Fakt moralny

  Postęp to przede wszystkim zasługa stoików, których woluntarystyczna, oso-bowa moralność mogła wzbogacić rzymskie pojęcie osoby [...] Do sensu prawnego dodany zostaje sens moralny, sens bycia  świadomym, niezależnym, wolnym i odpo-wiedzialnym. Świadomość moralna wprowadza świadomość do jurydycznej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Persona

  Rzymianie, poprawniej mówiąc Latynowie, w przeciwieństwie do Hindusów i Chińczyków, jak się zdaje ustalili już częściowo pojęcie osoby — persona. [...] Wy-daje mi się, że pierwotny sens słowa oznaczał wyłącznie „maskę”. Post factum poja-wiło się wyjaśnienie  łacińskich etymologów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja”- Persona łacińska

  Wiadomo, jak klasyczne jest  łacińskie pojęcie  persona: maska, maska tragiczna, maska obrzędowa i maska przodka. Powstało ono w początkach cywilizacji łacińskiej. [...] Spośród wielkich i bardzo starych społeczeństw, które pierwsze uświadomiły sobie pojęcie  persona,  dwa wynalazły je, by tak rzec...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - „Indywiduum” i miejsce „osoby”

  Indianie Pueblo

  [...] u Indian Pueblo spotykamy pojęcie osoby, jednostki przynależnej do klanu lecz wyodrębnionej z niego już w trakcie obrzędów przez swoją maskę, tytuł, pozy-cję, rolę, własność, nieśmiertelność i ponowne pojawienie się na ziemi we wcieleniu w jednego z potomków o tej samej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /5 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Osoba

  [...] Czeka mnie nie lada zadanie, mam przecież wyjaśnić, jak jedna z kategorii umysłu ludzkiego — jedna z tych idei, które uważamy za wrodzone — powstawała, a potem rozszerzała się w ciągu wielu stuleci i poprzez zmienne koleje losu; wresz-cie, jak dziś jeszcze jest chwiejna, delikatna, cenna i wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia Kultury - Ręka

  Oprócz twarzy naga jest ręka. Jeśli twarz odgrywa zasadniczą role w kontaktach społecznych, to ręka odgrywa ją w bezpośrednim zetknięciu z otaczającym  światem, jest jakby narzędziem do manipulowania nim  jak przedmiotem. Za pomocą ręki prze-kształcamy swoje otoczenie według naszej woli. Ręka jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /8 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia Kultury: Twarz - Czoło

  Trzeci element mimiczny twarzy, czoło, wiąże się najbardziej ze stanem skupienia uwagi. W stanie zaskoczenia, dezorientacji, łuki brwiowe są uniesione zwykle ku gó-rze, wskutek czego czoło marszczy się w fałdy poprzeczne, natomiast w stanie kon-centracji uwagi, gdy gałki oczne są zatrzymane w jednym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia Kultury: Twarz - Usta

  Usta są częścią twarzy, z której pomocą kontakt z otoczeniem staje się więcej niż bezpośredni. Przez usta  świat zewnętrzny wchodzi do wnętrza organizmu, staje się jego integralną częścią, zmienia się ze świata zewnętrznego w świat wewnętrzny. Ten-dencja do internalizacji  świata...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /7 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia Kultury: Twarz - Oczy

  Pod względem mimicznym można by twarz podzielić na trzy części: oczy, usta, czoło. Przy tym kolejność ważności wydaje się taka, jak podano.

  „Oczy nie kłamią”. To, co powiedziano wyżej o twarzy, odnosi się szczególnie do oczu. Na inne części twarzy można nałożyć maskę, na oczy nie można. Ich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /9 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia Kultury: Twarz - Zwierciadło społeczne

  Żywej twarzy nie można oglądać jako rzeczy samej w sobie, niezależnej od obser-watora. Twarz zawsze odbija patrzącego. Patrząc na kogoś, widzimy jednocześnie siebie, swoje odbicie społeczne, tj. widzimy, jak dana osoba nas odbiera, z lekcewa-żeniem, lękiem, podziwem, pogardą itp. Każda więc twarz ma...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt

Do góry