Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pod berłem hiszpańskim

  Kolumb, odkrywca Ameryki, dał swojemu admiralskiemu okrętowi pobożną nazwę Santa Maria i chlubiłsię, że jego odkrycia doprowadziły pogańskie ludy do prawdziwej wiary. W umowie wszakże z królemhiszpańskim nie pominął tego, by zapewnić sobie znaczny udział w zyskach z wyprawy i eksploatacjiodkrytych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY NOWOŻYTNE (1517 - 1914)

  Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej.Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak ulegli wzmożonemupesymizmowi, który rodził się z narastającego zła w życiu ludzi tej epoki, z klęsk żywiołowych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrońcy Indian

  W obronie Indian wystąpili niektórzy misjonarze, szczególnie dwaj dominikanie.

  Antonio de Montesinos, hiszpański dominikanin z Salamanki, udał się (1510) na Haiti z wybitnymwspółbratem zakonnym Pedro de Cordoba. Po zapoznaniu się z sytuacją Indian, jako pierwsi z misjonarzynowego świata publicznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMA I REFORMACJA (1517 - 1564)

  W pierwszym ćwierćwieczu XVI stulecia wielu ludzi pragnęło reformy Kościoła, lecz tylko niektórzynad nią pracowali.

  Marcin Luter wystąpił publicznie z żądaniem zmian w nauce i strukturze Kościoła. Szybko znalazłwielu zwolenników, a rozpoczęty przez niego ruch w Niemczech uległ wkrótce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Savonarola — teokracja w Florencji

  Italia doświadczona wewnętrznymi konfliktami i najazdami obcych wojsk była podatna na działalnośćkaznodziejów pokutnych. Pod wpływem jednego z nich wstąpił do zakonu dominikańskiego GirolamoSavonarola z Ferrary (ur. 21.09.1452). Po studiach w Bolonii otrzymał od przełożonych urząd kaznodzieiw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juliusz II — wódz Italii

  Śmierć Aleksandra VI była niespodziewana, choroba bowiem trwała krótko, zaskoczone więc wydarzeniamikolegium kardynalskie zdołało jedynie nakłonić Cezara Borgię do opuszczenia Rzymu, nie ułożyłozaś nowej kapitulacji wyborczej, lecz powtórzyło dawną, z 1484 roku. Uściślono w niej jeden punkt:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /6 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leon X — nieskuteczny sobór

  Kontynuowanie soboru laterańskiego piątego postawiono jako jeden z najważniejszych postulatów kapitulacjiwyborczej podczas konklawe, które po tygodniu głosowań wybrało nowego papieża, Leona X(1513-1521). W wyborze wszakże kierowano się bardziej jego kwalifikacjami politycznymi i naukowymi,aniżeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Polsce na drodze reformy

  Następcy króla Kazimierza Jagiellończyka, Jan Olbracht (zm. 1501) i Aleksander (zm. 1506) kontynuowalilinię jego kościelnej polityki. Ich brat Fryderyk, przedstawiony kapitule osobiście przez króla Olbrachtado wyboru, został arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem (1493), kumulując biskupstwo krakowskieza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Powszechny przed reformacją

  Papiestwo okresu renesansowego, pozornie świetne swoją polityczną rolą w Italii oraz mecenatem nauki isztuki, osłabiło Kościół wewnętrznie. Papieże, którzy jako kardynałowie często nie starali się o przyjęcieświęceń kapłańskich, tolerowali biskupów, administrujących diecezjami bez posiadania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty VIII — książę Dżem i czary

  Po śmierci Sykstusa IV doszło w Rzymie do rozruchów przeciw genueńczykom, jak ogólnie określanonepotów i stronników papieża na urzędach. Katarzyna Sforza, żona Girolamo Riario opanowała zamekśw. Anioła i trzeba było intensywnych pertraktacji kolegium kardynalskiego, by dojść z nią do porozumieniai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /6 785

  praca w formacie txt

Do góry