Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Małżeństwo - Status męża i żony

  W niektórych społecznościach obowiązki  żony w stosunku do męża narzuca jej w znacznej mierze jego siła fizyczna, brutalność i zwyczajowy autorytet. Natomiast w innych mąż i żona mają prawie ten sam status. [...] Często twierdzi się, że wysoki status żony idzie w parze z prawem macierzystym i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Rozwód

  Małżeństwo z reguły zawiera się na całe  życie, niekiedy nawet [...] także na  życie po  śmierci. [...] W niektórych ple-mionach małżeństwo jest nierozerwalne (Weddowie, Andamańczycy, niektóre ple-miona Indian Archipelagu i Półwyspu Malajskiego). Jednak powszechna reguła sta-nowi, że rozwód jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Małżeństwo jako kontrakt prawny

  Małżeństwo nigdy nie sprowadza się tylko do wspólnego zamieszkania. W żadnym społeczeństwie osobom odmiennej płci nie zezwala się na dzielenie życia i płodzenie dzieci bez zgody społeczności. Otrzymuje się ją po przejściu prawnych i ry-tualnych formalności, które konstytuują akt małżeństwa, a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - „Małżeństwo przez kupno”

  Zbytnie podkreślanie i hipostazowanie ekonomii jako  vera causa  i istoty małżeń-stwa jest tak samo błędne jak wyrywanie z kontekstu pewnej tylko cechy ekonomicz-nej i nadawanie jej specjalnej nazwy, a przez to tworzenie sztucznego bytu. Czyniono tak szczególnie w stosunku do darów  ślubnych, a specjalnie —...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Małżeństwo jako kontrakt ekonomiczny

  Ten ostatni punkt, wraz z poniższą anlizą gospodarstwa domowego i gospodarki rodzinnej, upoważnia nas do sformułowania konkluzji, że chociaż małżeństwo polega zarówno na współpracy ekonomicznej, jak i współżyciu seksualnym, to nie jest ono partnerstwem ekonomicznym bardziej niż seksualnym. Należy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Podzielone gospodarstwo domowe w matrylokalnym prawie macierzystym

  Większość tego, co zostało dotychczas powiedziane, odnosi się do małżeństwa opartego na jednolitym gospodarstwie domowym i związanego z reguły p a t r y -l o k a l n y m zamieszkaniem zarówno w prawie ojcowskim, jak i macierzystym. Znaczy to, że młoda para przenosi się do społeczności męża i wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Ekonomika gospodarstwa domowego i rodziny

  W zdecydowanej większości społeczeństw ludzkich indywidualna rodzina, oparta na małżeństwie monogamicznym i składająca się z matki, ojca i dzieci, tworzy grupę samowystarczalną, a przy tym niekoniecznie odciętą od społeczeństwa. Wewnątrz gospodarstwa ma miejsce typowy schemat podziału funkcji —...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Prostytucja

  Instytucja komercyjnego erotyzmu czy prostytucji występuje u ludzi pierwotnych na bardzo małą skalę. [...] W stosunku do małżeństwa zaczyna ona odgrywać bardzo ważną rolę dopiero w kulturach wyższych. Z jednej strony dostarcza ona  łatwego za-spokojenia apetytów seksualnych nieżonatych mężczyzn oraz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Konkubinat

  Może on być określony jako zalegalizowana forma wspólnego zamieszkania które różni się od małżeństwa tym,  że implikuje znacznie niższy status kobiety i jej po-tomstwa niż ten, którym cieszy się legalna żona. [...] Pewnego do niego podobieństwa można się doszukać w instytucji dodatkowych żon. W...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Osłabienie więzów małżeńskich

  W plemionach, w których od niezamężnych dziewcząt i młodzieńców wymaga się czystości, pożądana jest także wierność małżeńska. Cudzołóstwo jest z reguły uważa-ne za ciężkie przestępstwo i karane bardziej surowo niż stosunki przedmałżeńskie, choć i od tej zasady istnieją wyjątki. W wielu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /6 625

  praca w formacie txt

Do góry