Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Od Sherlocka Holmesa do Mike'a Hammera

  Rola nauki w kulturze masowej również zmieniła się z racjonalnej i wpajającej szacunek dla celów, w bierną, pełną przypadku, a nawet katastroficzną. Zwróćmy uwagę na ewolucję detektywistycznej powieści, rodzaju, którego początków można szukać w pamiętnikach Vidocqa, mistrza-detektywa z epoki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /3 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Bożyszcza konsumpcji

  Zbyt mało uwagi poświęca się związkowi, jaki zachodzi pomiędzy kulturą masową i historyczną ewolucją amerykańskiego społeczeństwa. W książce  Radio Research, 1942-1943 (redaktor Paul F. Lazarsfeld) Leo Lowenthal porównywał biograficzne ar-tykuły w tygodnikach „Collier's” i „The Saturday Evening...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Udoroślone dzieci i udziecinnieni dorośli

  Homogenizujące skutki kiczu zacierają również granicę wieku. Ciekawe byłoby wiedzieć, ilu dorosłych czyta komiksy. Wiemy,  że książki z komiksami są ulubioną lekturą żołnierzy i marynarzy, że sprzedaje się co miesiąc około czterdziestu milionów tych książek i że około siedemdziesięciu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /1 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Podział pracy

  Cała ta dziedzina powinna być rozważana od strony podziału pracy. Im większy postęp techniki, tym większy podział. Na przykład fabryka Blackett-Semple-Hummert — słowo fabryka jest tu na miejscu — do produkowania  soap operas w radio. Albo fakt, że w Hollywood kompozytorowi, który pisze muzykę do filmu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Urządzono zjednoczenie

  W tym nowym okresie współzawodnicy, jak to często bywa w świecie biznesu, łą-czą swoje przedsiębiorstwa. Kultura masowa przybiera barwę dwóch odmian dawnej wyższej kultury, akademizmu i awangardy, podczas gdy tę ostatnią coraz bardziej roz-wadniają elementy masowe. Powoli wyłania się, ni zimna ni...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Akademizm i awangardyzm

  Mniej więcej od roku 1930 wyższa kultura próbowała bronić się przed zalewem kultury masowej w dwojaki sposób: uprawiając akademizm, czyli starając się współ-zawodniczyć przez imitację, uprawiając awangardyzm, czyli wycofując się ze współ-zawodnictwa. Akademizm jest to kicz dla elity: podrobiona...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Kultura homogenizowana

  Podobnie jak dziewiętnastowieczny kapitalizm, kultura masowa jest dynamiczną, re-wolucyjną siłą, burzącą przegrody klasy, tradycji, smaku i zacierającą kulturalnie od-rębności. Miesza i rozbełtuje wszystko razem, wytwarzając to, co można nazwać ho-mogenizowaną kulturą: od nazwy innego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /2 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Prawo Greshama w kulturze

  Podział na sztukę ludową i wyższą kulturę z dość  ściśle przestrzeganą pomiędzy nimi granicą odpowiadał przegrodom wzniesionym pomiędzy zwykłymi ludźmi i ary-stokracją. Erupcja mas na polityczną widownię zniszczyła ten przedział, a skutki w kulturze są fatalne. Podczas gdy sztuka ludowa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /2 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Charakter kultury masowej

  Historyczne przyczyny rozwoju kultury masowej po roku 1800 są ogólnie znane. Demokracja polityczna i powszechna oświata złamały monopol dawnej wyższej klasy w dziedzinie kultury. Przedsiębiorcy znaleźli źródło dochodów w zaspokajaniu kul-turalnych potrzeb  świeżo przebudzonych mas, a postęp techniki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej

  Od mniej więcej stu lat kultura zachodnia jest już właściwie podwójna: obejmuje zarówno tradycyjny gatunek — nazwijmy to „wyższą kulturą” — utrwalany w podręcznikach, jak „kulturę masową”, hurtem rzucaną na rynek. Rzemieślnicy kul-tury masowej od dawna już rozwijają działalność, posługując się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /1 202

  praca w formacie txt

Do góry