Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wilhelm Dilthey - Rozumienie kultury

  Nasze działanie zawsze zakłada rozumienie innych osób; wielka część ludzkiego szczęścia wynika z naśladowanego odczuwania cudzych stanów psychicznych; cała filologia i historia opiera się na założeniu,  że to wtórne rozumienie czegoś poje-dynczego można podnosić do rangi obiektywności. Budowana na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /6 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Brzozowski - Istota kultury

  Najogólniejszy wynik filozofii krytycznej polega na rozumieniu,  że cały  świat, w jakim  żyje człowiek, sprowadzony być może do naszych zadań. To, co ludzkość uważa za rzeczywistość, jest zawsze albo zadaniem postawionym jej przez życie, albo usiłowaniem rozwiązania go i dopełnienia; albo...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joseph Beuys - Każdy artystą

  Ten nowy obraz cz ł o w i e k a [...] należy wywieść z ludzkiej kre-atywności. Teraz musze zająć się tym bliżej. Należy go wywieść z uzdolnienia, które pozwala człowiekowi być kreatorem, to znaczy: istotą twórczą. To jest właśnie zasa-da kreacji. Jak można to poznać — ba, to przecież człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /12 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jerzy Grotowski - Święto

  1. Niektóre słowa umarły, mimo że ich jeszcze używamy. Są takie, które umar-ły, nie dlatego, że należałoby je zastąpić innymi, ale dlatego, że umiera to, co ozna-czają. Tak jest przynajmniej dla  wielu z nas. Do takich słów należy: spektakl, przedstawienie, teatr, widz itd. A co jest potrzebne?

  Co ...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /19 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roland David Laing - Doświadczenie transcendentalne

  Żyjemy w epoce, w której grunt usuwa się nam spod nóg i drżą podstawy, na ja-kich oparliśmy nasze życie. Nie wiem, jak się rzecz miała w innych epokach i miej-scach — być może zawsze tak było — ale wiem, że tak jest dziś. W tych okolicznościach mamy wszelkie powody, by czuć się niepewnie. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /15 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antonin Artaud - Teatr okrucieństwa

  Nie jestem z tych, co sądzą, że po to, aby zmienił się teatr, musi zmienić się cywili-zacja; ale wierzę,  że teatr, użyty w znaczeniu najwyższym i najtrudniejszym z możliwych, posiada moc wpływania na wygląd i kształtowanie się rzeczy; i że zbli-żenie, na scenie, dwu wyrazistych namiętności, dwu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /9 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki przyjaźni

  Nie będziemy tutaj zastanawiali się nad tym, czy człowiek z urodzenia jest egoistą, czy też nie; jest to kwestia jałowa. Możemy natomiast z łatwością przyjąć jako zasadę to, co doświadczenie życiowe nasuwa: że są egoiści z urodzenia, dla których odczu-wanie przyjaźni jest bardzo trudne, tak samo...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /8 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura czasu wolnego

  Konsumpcja kultury masowej wpisana jest w swej przeważającej części w wolny czas doby obecnej. Wolny czas doby obecnej jest nie tylko demokratycznym rozszerzeniem swobody czasowej, która była dawniej przywilejem klas panujących. Jest on wynikiem samej biurokratycznej i przemysłowej organizacji pracy. Czas...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /22 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Problem mas

  Konserwatyści, tacy jak Ortega y Gasset i T.S. Eliot, utrzymują,  że skoro „bunt mas” doprowadził do okropności totalizmu (i okropności architektury przy kalifornij-skich szosach) jedyną nadzieją jest odbudować dawne mury klasowe i znów poddać masy arystokratycznej kontroli. Co popularne jest dla nich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /5 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kultury masowej - Od Frankensteina do Hiroszimy

  Prawdziwi dziedzice „klasycznej” detektywistycznej opowieści, jeżeli chodzi o użytek zrobiony z nauki, to autorzy  science fiction,  w której wszelkie cuda i horrory przyszłości zawsze muszą być „naukowo możliwe” — podobnie jak Sher-lock Holmes nigdy nie polegał na siłach nadprzyrodzonych. Jest to postawa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /2 538

  praca w formacie txt

Do góry