Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sposoby definiowania kultury - Normatywne

  Charakterystyczne jest podkreślenie faktu, że ludzie podporządkowują się pewnym normom, modelom, wartościom, wzorom zachowań. Traktowane jako konstytutywne elementy kultury, warunkują jej powstanie. Kultura jest przede wszystkim zespołem norm obowiązujących wszystkich członków danej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby definiowania kultury - Historyczne

  Główny naicsk na tradycję jako główny czynnik przekazywania informacji. Dorobek, dziedzictwo, przekazywanie doświadczenia następnym pokoleniom w procesie socjalizacji zarówno pierwotnej jak i wtórnej.

  Przykład:

  Stanisław Czrnowski – socjolog polski

  Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby definiowania kultury - Opisowo – wyliczające, normalistyczny

  Głównym założeniem jest to, że kultura jest określonym zbiorem konkretnych przedmiotów, wyliczenie tych przedmiotów. Charakterystyczny dla archeologów i etnografów.

  Przykład:

  Definicja Taylora: kultura i cywilizacja to złożona całość która obejmuje: wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, obyczaje...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etnocentryzm

  Stawianie własnego narodu lub grupy etnicznej w centrum zainteresowania i wywyższanie go ponad inne. Działania takie mogą doprowadzić do nacjonalizmu czy izolacjonizmu. Pogląd ten manifestuje się w działalności jednostek czy organizacji, które koncentrują się wokół własnego narodu i zwracaniem uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza Sapira - Whorfa

  (inna nazwa - prawo relatywizmu językowego) - Teoria lingwistyczna postulująca, że używany język wpływa w mniejszym lub większym stopniu na sposób myślenia. Nazwa wywodzi się od dwóch językoznawców - Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa, zajmujących się głównie językami rdzennych mieszkańców...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semiologia i semiotyka

  Nauka o znakach, w Europie nazwana semiologią a w Ameryce Północnej semiotyką. Ogólna, formalna czyli logiczna teoria języka rozumianego jako system znakowy, zajmująca się językiem w aspekcie jego racjonalności i sprawności w aktach poznania i komunikowania. Semiotyka dzieli się na trzy dziedziny:...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Jakub Rousseau — twórca nauk humanistycznych

  [...] Rousseau był nie tylko przenikliwym obserwatorem  życia wsi, namiętnym czytelnikiem książek podróżniczych, wytrawnym badaczem egzotycznych obyczajów i wierzeń — można nie obawiając się błędu stwierdzić,  że [...] nie istniejącą jeszcze etnologię, na całe sto lat przed jej narodzinami...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /22 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruth Benedict - Relatywizm kulturowy

  Można wykazać,  że na całym  świecie, od początku jego dziejów, istniały ludy, które były w stanie przyjąć kulturę ludów innej krwi. Biologiczna struktura człowieka nie utrudnia tego w najmniejszym stopniu. Budowa nie zobowiązuje go ściśle do ja-kiejś szczególnej odmiany zachowania. Wielka...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /10 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Florian Znaniecki - Narzędzie rozumienia: współczynnik humanistyczny

  Najistotniejszą, ogólną cechą przedmiotów i faktów, badanych przez humanistę, jest właśnie to, że są one „czyjeś”, czyli że istnieją w działaniu i doświadczeniu pew-nych ludzi i posiadają te właściwości, które im owi działający i doświadczający ludzie nadają w swych czynnościach i doznaniach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /11 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Max Weber - Narzędzie rozumienia: typ idealny

  Jakie jest jednak znaczenie takich pojęć (pełniących rolę) typu idealnego (idealty-pischen Begriffe) dla nauki doświadczalnej, jaką chcemy uprawiać? Uprzednio już podkreślaliśmy,  że myśl o tym, co być powinno, o „wzorcu”, należy starannie od-dzielić od omawianych obecnie „idealnych”, w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /8 035

  praca w formacie txt

Do góry