Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Enkulturacja

  Nabywanie kompetencji kulturowych poprzez uczestnictwo w danej kulturze. Proces naturalny, określa się procesem ponadpokoleniowym. Młodsze nabywają kulturę od starszych. Dotyczy młodego pokolenia. Przebiega w sposób świadomy i nieświadomy. Związany z konkretnymi zachowaniami w danej kulturze. Gwarantuje...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak nabywamy kulturę

  Jest to proces w którym ludzkość jako całość współtworzą cechy które są ludzkie. Są to cechy specyficzne. Kulturę nabywamy od swojej rodziny. W sensie gatunkowym, jednostkowym. Proces nabywania kultury trwa od momentu gdy człowiek stał się człowiekiem w sensie biologicznym trwa do momentu życia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość kultury

  Wartości kultury – używamy w dwóch znaczeniach:

  Obiektywistycznym – wartość jest obiektywną cechą przedmiotów, wynika to z naszej obserwacji.

  Subiektywnym – my nadajemy, przypisujemy jakąś wartość danemu przedmiotowi, procesowi czy zjawisku.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie dóbr kultury

  Dobra kultury – są to różne aspekty pojęcia „dobra” np. ekonomiczne. Pod względem kultury możemy wyróżnić dobra materialne i niematerialne.

  Materialne – wszystko to co człowiek wytwarza (a szczególnie świadectwa minionych dziejów) ich wartość jest dla nas różnie ceniona, im starsze tym bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naukowe rozumienie kultury

  Główne założenia to dążenie do relatywizmu. Relatywizm polega na określeniu skąd wzięło się dane zachowanie. To co poznajemy odnosimy do wiedzy już zdobytej.

  Relatywizm – starać się poznać dane zachowanie, obyczaj i odnieść to do tego co już wiemy o kulturze, którą poznajemy. Nie odnosimy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potoczne rozumienie kultury

  - brak dystansu, wartościowania

  - nacechowane zjawiskiem łączenia kultury z tym co moralne, właściwe, utożsamianie pożądliwości z kulturą

  - często brak usystematyzowania

  - utożsamianie kultury z instytucjami – kinem, teatrem, dość często pojawia się pogląd, że kultura jest związana z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nurty kulturoznawstwa

  1. Marksizm

  Marksiści podkreślali historyczną zmienność kultury. Podkreślali wpływ warunków bytu na kształtowanie się świadomości. Zwracali uwagę na kwestie socjalne, bytowe. Cele i funkcje kultury mają charakter ideologiczny.

  Ewolucjonizm – Darwin i Spencer

  Założenia:

  - jedność świata, natury...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby definiowania kultury - Genetyczne

  Zwraca uwagę na pozabiologiczne uwarunkowania. Kładzie nacisk na genezę kulury i mechanizmy jej powstania.

  2 grupy

  - pytają o genezę kultury

  - wypowiadają się jak dochodzi do wyłaniania się „wyższych form kultury”

  Pewna suma wytworów ludzkich działań. Rozumiana jako całokształt wytworów zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby definiowania kultury - Strukturalistyczne

  Badają konkretną strukturę, zasadnicze elementy kultury i powiązania między kulturami.

  4 kategorie elementów z których składa się kultura:

  - meterialno – techniczne

  - społeczne

  - ideologiczne – bliższe filozofom

  - psychologiczne – dotyczą postaw i uczuć

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby definiowania kultury - Psychologiczne

  Analizują mechanizmy uczenia się, przyswajania. Internalizacja norm – przyjęcia jako wlasne a nie wyłącznie zewnętrzne normy. Określają wpływ kultury na poszczególną jednostkę. Przyjmuje określony zestaw norm i wartości do których jednostka może się dostosować.

  Przykład:

  Ossowski

  Kultura jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt

Do góry