Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Konsumpcja jako kategoria pojęciowa – przegląd definicji

   Proces produkcji, wymiany oraz nabywania dóbr towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia stanowiąc tym samym jedną z najważniejszych sfer społecznej działalności człowieka. Konsumpcja nie jest więc niczym nowym. Nowe jest natomiast jej znaczenie, zasięg i emocje, które wywołuje.  Ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /18 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko konsumpcji jako sposób na przeżycie i sposób na życie

  Spośród wielu czynników oddziałujących na przemiany społeczeństwa polskiego, jedną z centralnych ról odgrywa konsumpcja. Dokonujące się przeobrażenia społeczne, zmierzające w kierunku społeczeństwa konsumpcyjnego, prowadzą do sytuacji, w której dawne wartości ludzkie: solidarność, wspólnota...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturoznawstwo w Polsce

  W  Polsce  istnieje kilka ośrodków kulturoznawczych, które różnią się przyjętymi celami poznawczymi, statusemontycznym  kultury, założeniami  epistemologicznymi  i  metodologią  jej badań. Niektóre szkoły lokująkulturoznawstwo w sferze badań międzydyscyplinarnych, inne podkreślają społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /3 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturoznawstwo - Krytyka dyscypliny

  Wiele osób wyraża opinię, że kulturoznawstwo to jedynie swoista fanaberia akademicka.Harold Bloom, profesor z Yale, krytykuje przyjmowanie kulturoznawczego kształtu przez tradycyjne studia nadliteraturą. Zamiast tego, jak sugeruje, akademiccy literaturoznawcy powinni badać "co literaturę piękną czyni...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturoznawstwo - Najbardziej wpływowi teoretycy

  Na kształt współczesnego kulturoznawstwa szczególny wpływ wywarli:

  • myśliciele niemieccy: Karol Marks, przedstawiciele niemieckiej socjologii humanistycznej - Georg Simmel i Max Weber, związani ze Szkołą frankfurcką Theodor Adorno i Max Horkheimer, współpracownik tej szkoły WalterBenjamin;

  •...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturoznawstwo - Stosowane podejścia i perspektywy

  Niektórzy badacze, szczególnie publikujący we wczesnym okresie kulturoznawstwa brytyjskiego, opierali się namodelu Karola Marksa. W podejściu tym zawiera się pewien wpływ Szkoły frankfurckiej, szczególnie marksizmustrukturalnego  Louis'a Althusser'a. W ortodoksyjnym podejściu  marksistowskim  uwaga skupia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturoznawstwo - Powstanie i rozwój

  Kulturoznawstwo jest stosunkowo młodą dyscypliną humanistyki (szczególnie w porównaniu z wielowiekowątradycją  filozofii  czy  antropologią kultury  i  socjologią  - dwoma dyscyplinami które zyskały sobie autonomię wdrugiej połowie XIX w.).Do wczesnych prekursorów sposobu myślenia obecnego w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturoznawstwo - Terminologia

  Termin "kulturoznawstwo" nie poddaje się łatwo definicji i jego znaczenie bywa różne zależnie od kontekstu.

  W Polsce tradycyjnie stosowany do określenia:

  • filozoficznej refleksji nad kulturą (jako osobną całością)lub jako

  • nazwa interdyscyplinarnych studiów humanistycznych (tzw. nauki lub wiedza o...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywne cechy kultury masowej

  - popularność jako dostęp do pewnych dóbr

  - demokratyzacja tzw. kultury wyższej - minusem „obniżenie lotów” kultury wyższej

  - funkcje edukacyjne, dydaktyczne

  - wypełniła swoistą lukę po kulturze ludowej

  - odpowiedź na eliminację dnia codziennego

  - zaspakajanie gustów odbiorców

  -...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura i tożsamość

  Tożsamość

  a) Indywidualna – operujemy psychologią. Zbiór wyobrażeń, przekonań konstruowanych wobec samego siebie.

  b) Społeczna (zbiorowa) – operujemy socjologią. Zwielokrotniona tożsamość indywidualna. Zbiór autodefinicji ale nieredukowalna do definicji pojedynczej. Oparta na pewnej tradycji, na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /1 317

  praca w formacie txt

Do góry