Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cienie renesansu

  W pierwszej połowie XVI wieku działali nadal najwybitniejsi twórcy sztuki renesansowej i pisarze humaniści.Widocznym staje się też rozwój urządzeń technicznych. Wprawdzie umierają: Leonardo daVinci (1519) i Rafael Santi (1520), ale Michał Anioł stale jest jeszcze u szczytu swej twórczości. W1520 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytycyzm i pesymizm

  Humanizmowi przypisuje się nauczenie ludzi krytycznego myślenia. W rezultacie rozwijała się nauka,obalająca niejeden mit historyczny, jak Darowizna Konstantyna, czy też owocująca krytycznym wydaniemtekstów pisarzy wczesnochrześcijańskich i przekładami Pisma Świętego z krytycznym komentarzem,jak to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymizm Erazma

  Erazm z Rotterdamu (1469-1536), mnich żyjący poza klasztorem, teolog, filolog i literat, zwany księciemhumanistów, nie żywił życiowego pesymizmu, ani eschatologicznego. Cieszył się swoją sławą, kochałwolność osobistą i spokój. W życiu religijnym dawał pierwszeństwo miłości Boga, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys ekonomiczno - społeczny

  Ogólnie przyjmuje się, że w pierwszej połowie XVI wieku trwał gospodarczy wzrost Europy. Nie brakowałojednak problemów, jak nieustannie wzrastające ceny, szczególnie żywności (w Hiszpanii aż o 50%,od początku do połowy XVI wieku). Wpływ na to miała zwiększająca się liczba ludzi i przenoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja polityczna cesarstwa

  Na wybuch reformacji w Niemczech miały znaczny wpływ czynniki polityczne.Książęta nie stronili od zajmowania majątków kościelnych i powiększania swych uprawnień w Kościele,ale widzieli w reformacji przede wszystkim dodatkową szansę rozszerzenia-i umocnienia swej władzyterytorialnej, kosztem cesarstwa i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patronat Hiszpanii

  Antyle, szczególnie wyspy Haiti, Kuba, Jamajka (Santiago) i Puerto Rico, stały się pierwszymi koloniamihiszpańskimi i pierwszymi terenami misyjnymi w Ameryce Środkowej.

  Kolumb podczas drugiej wyprawy zabrał dwunastu zakonników, ale ich działalność misyjna nie przyniosłarezultatów, dopiero następna grupa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ MISJI

  W poszukiwaniu morskiej drogi do Indii żeglarze portugalscy obsadzili najważniejsze punkty afrykańskiegowybrzeża, lecz misje katolickie nie miały tam szans powodzenia. Rozwinęły się natomiast podpatronatem króla portugalskiego w Indiach, Japonii i Brazylii, a pod patronatem króla hiszpańskiego naAntylach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ MISJI - Wspólne dzieło

  Misje na początku czasów nowożytnych stały się wspólnym dziełem Kościoła i państwa. Władcy dwóchpierwszych potęg kolonialnych, Hiszpanii i Portugalii, kierowali się przekonaniem, że podbite krajepogan są całkowitą własnością monarchy. On zaś, odpowiedzialny za zbawienie także tych nowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patronat Portugalii

  Portugalia nie stworzyła w Azji i Afryce swoich państw kolonialnych. Miała natomiast zorganizowanąkolonię, Brazylię, w Ameryce Południowej.

  Brazylia stała się terenem działalności franciszkanów, lecz do połowy XVI wieku utworzyli oni tam zaledwiekilka placówek misyjnych. Systematyczną działalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Ksawery i Daleki Wschód

  Japonia, pod panowaniem dynastii szogunów z rodu Ashikaga, pozwoliła przybywać Europejczykom,lecz nie weszła w zależność od Portugalii. Misje wszakże utrudniało to, że mikado był tylko nominalnymwładcą, a kraj liczył około 50 autonomicznych i zwalczających się księstewek.

  Franciszek Ksawery (zm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 638

  praca w formacie txt

Do góry