Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja społeczna

  Aby właściwie scharakteryzować istotę społecznej funkcji konsumpcji, należy najpierw zadać sobie pytanie, czym, z socjologicznego punktu widzenia, ta konsumpcja tak naprawdę jest. Współczesne społeczeństwa oskarżane o egoistyczne i prowadzące do naderwania więzi praktyki poszczególnych członków , tak...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /3 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcja gospodarczo – ekonomiczna

  Działalność człowieka na rynku gospodarki polega na alokacji względnie ograniczonych zasobów pomiędzy relatywnie konkurencyjne  zastosowania na podstawie określonych racjonalnie kryteriów wyboru. Ta podstawowa zasada, warunkująca prawidłowe funkcjonowanie w procesach ekonomicznych, ma zastosowanie w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /2 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcje rzeczywiste, systemowe, otoczkowe i pozorne

  Refleksja nad znaczeniem konsumpcji skłania ku zastosowaniu podziału ze względu na spełnianie potrzeb biologicznych i  psychicznych (biopsychicznych34) oraz potrzeb, wypływających z otoczenia (środowiska) jednostki. Można zatem stwierdzić, iż w przypadku pierwszej grupy potrzeb, zadaniem  konsumpcji jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje

  We współczesnych czasach konsumpcja nie omija żadnego aspektu ludzkiego  życia. Pojawia się w relacjach rodzinnych, społecznych, jest obecna w sferze kulturalnej  i obyczajowej, stanowi nieodłączny element codzienności. Oczywistym jest fakt, iż ze względu na różnorodność miejsc w których się pojawia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /5 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja naturalna, społeczna i rynkowa

   Czwartym i ostatnim sposobem klasyfikacji konsumpcji jest jej rozróżnienie na konsumpcję naturalną, społeczną i rynkową. Taka kategoryzacja powstała ze względu na analizę konsumpcji z punktu widzenia pochodzenia dóbr. Ten rodzaj systematyzacji jest właściwie tylko uzupełnieniem klasyfikacji wyżej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja prywatna i publiczna

  Trzeci podział sfery konsumpcji to klasyfikacja na konsumpcję prywatną  i publiczną. W tym przypadku podstawę rozróżnienia  stanowi kryterium źródła finansowania konsumpcji.   

  Aby móc właściwie zaprezentować właściwości wspomnianych wyżej rodzajów konsumpcji, należy najpierw przedstawić samo...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja indywidualna i zbiorowa

  Ten podział klasyfikacji stosowany jest w przypadku, gdy postrzegamy konsumpcję ze szczególnym uwzględnieniem uwagi na tego, kto jest  jej podmiotem, czyli kto jest jej odbiorcą, konsumentem. Najogólniej, można przyjąć,  że rozróżniamy dwa rodzaje podmiotowego ujęcia konsumpcji:

  a.  konsumpcja...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja dóbr materialnych i usług

  Klasyfikacja konsumpcji powodująca podział konsumpcji na konsumpcję dóbr materialnych i usług jest podyktowana przedmiotowym ujęciem konsumpcji.  Do kategorii pierwszej zaliczać będziemy wszystkie te elementy konsumpcji, które  w procesie wymiany: kupno – sprzedaż, możemy nabyć i umieścić w dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /4 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kilka prób klasyfikacji konsumpcji

  Wszelkie próby klasyfikacji i szeregowania są zawsze zadaniem trudnym, zwłaszcza  w przypadku, gdy mamy do czynienia ze zjawiskiem tak złożonym jak konsumpcja.

  Gwałtowność zmian oraz zasięg omawianego problemu to czynniki dodatkowo komplikujące sytuację; ze względu jednak na konieczność ułatwienia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy kupowanie stało się konsumpcją, czyli krótka historia konsumpcji

  Dzisiejsza cywilizacja to cywilizacja zmian. Zmiany te, przybierające różnorodną postać przemian społeczno – kulturowo – ekonomiczno – technologiczno – obyczajowych, dokonują się również w sferze nazewnictwa. I tak, w zależności od potrzeb, współczesne społeczeństwo określone jest mianem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /12 367

  praca w formacie txt

Do góry