Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

  wg.Znanieckiego – środowisko społeczne tworzą jednostki, grupy społ., z którymi człowiek styka się w ciągu życia stale przez czas dłuższy lub tylko chwilowo, publicznie lub prywatnie, w sposób pośredni lub bezpośredni.

  Środowisko społ., dziecka tworzy szkoła, grupa rówieśnicza, sąsiedzka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE ŚRODOWISKA W ŚWIETLE TEORII EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ

  TEORIA EKOLOGI HUMANISTYCZNEJ – BRONFENBRENNER

  Środowisko tworzy ogół warunków materialnych i niematerialnych oraz ich wzajemne powiązania. Teoria ta uwzględnia aktywna rolę człowieka w środowisku (budowaniu, przekształcaniu).

  4 sfery tworzące środowisko w świetle tej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO W POLSCE

  POCZĄTKI- Komisja Edukacji Narodowej, rozwój różnych form ed. pozaszkolnej: świetlice, tereny gier i zabaw

  1920-35 r. – dynamiczny rozwój różnych form eduk.: świetlice, ogrody jordanowskie, ogniska przyjaciół dzieci, domy kultury, biblioteki, czytelnie dla dzieci najbiedniejszych, ZHP, chóry, koła...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ED. RÓWNOLEGŁA: GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA, OGNIWA EDUKACJI, NOWE WYZWANIA

  KIERUNKI DZIAŁANIA; NOWE WYZWANIA:

  edu. równoległa musi przestrzegać zasady indywidualności. niezależności, autonomii człowieka

  musi szanować prawo człowieka do własnego bytu, do samo kształtowania się

  ma być edukacją trzech żyjących pokoleń: dzieci i młodzieży, ludzi czynnie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDUKACJA RÓWNOLEGŁA: POJĘCIE, CECHY, BADACZE

  znaczenie szerokie: całokształt wpływów i oddziaływań zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, intencjonalnych i nieintencjonalnych, świadomie ale i okazjonalnie, przypadkowo na dzieci , młodzież i dorosłych.

  znaczenie wąskie: element, ogniwo ed. równoległej w ujęciu szerokim. Kształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dylematy współczesnego konsumenta - Dylemat czwarty – konsumpcyjna utopia czy dystopia?

  Pojęcie utopii (dosłownie „nigdzie”) ukryte zostało przez Tomasza Morusa  w traktacie pod takim właśnie tytułem, opublikowanym w 1516 roku. Znaczenie tego terminu uległo z czasem istotnym zmianom, a dzisiaj stosowane jest najczęściej do określenia miejsca niezwykle dobrego, wyrażającego spełnienie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dylematy współczesnego konsumenta - Dylemat trzeci – różni czy tacy sami?

  Z dylematem drugim związany jest kolejny problem współczesnego konsumenta. Świeżo poddane w wątpliwość prawo wolności wyboru, przyczyniać się miało do różnicowania społeczeństwa i podkreślania indywidualnego charakteru jednostki. Wybór danego produktu, według opinii konsumenta, ma dawać wyraz jego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /5 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dylematy współczesnego konsumenta - Dylemat drugi – wolny czy niewolny?

  Wolność rynkowa to element, który konsumenci traktują jako definicję współczesnej konsumpcji. Lata socjalizmu i dyktatury komunistycznej spowodowały,  że konsumpcja realizowana w społeczeństwach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej jawiła się jako niemożliwy do osiągnięcia ideał. Niemożliwe z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /3 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dylematy współczesnego konsumenta - Dylemat pierwszy – konsumujący czy konsumowany?

   Dzisiejsze społeczeństwo  żywi się przekonaniem,  że wszystko utworzone zostało  z myślą o nim. Przyroda, natura a nawet wszechświat ma jedno nadrzędne zadanie, którym jest służenie człowiekowi. Człowiek nie tyle postanowił „stać koło Boga”, co stać zamiast niego. To zatem dla niego, dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dylematy współczesnego konsumenta

  Co to znaczy być konsumentem we współczesnym  świecie? Jakie problemy  i zagrożenia narzuca na konsumenta cywilizacja konsumpcji?   

  „Konsument  żyjący w społeczeństwie konsumpcyjnym zdecydowanie różni się od konsumentów ze wszystkich istniejących dotąd społeczeństw. Jeżeli filozofowie, poeci i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt

Do góry