Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Geneza badań empirycznych w Polsce

  Pierwsze badania były prowadzone w okresie międzywojennym przez socjologów – prof. Znanieckiego, Hałasińskiego, L. Krzywickiego. Koncentrują się głównie na rodzinie chłopskiej; na rodzinie polskiej na emigracji, badają funkcjonowanie rodziny na skutek wyjazdu jednego z rodziców.

  Pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Badania nad rodziną

  Etapy rozwoju badań nad rodziną:

  1.    XVIII w. -  podejście biologiczno – antropologiczne: więzi biologiczne rodziny, opisuje rodzinę w przeszłości, na przestrzeni wieków.

  2.  Połowa XIX w. – badania nad teraźniejszością rodziny: Pierwsze badanie miało miejsce we Francji – F. de Play- badania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOLOGIA RODZINY

  1. Kryterium liczby osób żyjących w małżeństwie:

  - monogamiczna ( 1 mąż, 1 żona)

  - poligamiczna ( 1 mąż, wiele żon)

  - małżeństwo grupowe

  2. Kryterium doboru małżonków:

  - małżeństwo endogamiczne (dobór małżonka z tego samego środowiska)

  - małżeństwo egzogamiczne ( z różnych klas)

  3...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA JAKO WSPÓLNOTA OSÓB

  wspólnota – naturalne zespolenie ludzi za względu na wspólnie odczuwalny cel, podobne wzajemne uczucie i naturalne wspólne dążenie, zakłada zbieżność uczuć i pragnień

  zrzeszenie – stanowi sztuczne zorganizowanie się ludzi dla osiągania wspólnych celów, opiera się na racjonalnym działaniu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

  to najważniejsze i niezastąpione środowisko wychowawcze, które przez swoją specyfikę, intymność, indywidualność, bezpośredniość tworzy warunki dla rozwoju i wychowania.

  jest miejscem pierwszych kontaktów międzyludzkich, więzi psychicznych dziecka z rodzicami, rodzeństwem, dziecko...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA JAKO ŚRODOWISKO KULTUROWE

  środowisko kulturowe rodziny tworzy zespół dóbr materialnych, duchowych przekazywanych i udostępnionych pokoleniu młodszemu przez pokolenie starsze

  środowisko kulturowe może stać się środowiskiem wychowawczym wtedy, gdy bodźce płynące ze środowiska obiektywnego zostaną przez człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA JAKO GRUPA SPOŁECZNA

  Rodzina jest to pierwotna gr. społeczna (pierwsza),

  naturalna gr. społ., która stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym

  cechy: wspólne zamieszkanie, nazwisko, własność, kultura duchowa, ciągłość biologiczna,

  więź oparta na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDUKACJA MEDIALNA W SZKOLE

  Edukacja do mediów – postawa umożliwiająca uczniom uzyskanie odpowiedniego zasobu wiedzy na temat korzystania z TV po to, aby te treści wychowawcze, które ona wprowadza, mogły być przez dzieci i młodzież należycie wykorzystane,

  Edukacja o mediach – rozwój krytycyzmu uczniów wobec środków masowego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDZIAŁ SZKOŁY W PRZYGOTOWANIU DZIECI DO KORZYSTANIA Z MEDIÓW

  Wprowadzić uczniów we współczesną problematykę kulturalna przez dostarczenie im wiadomości z różnych dziedzin kultury

  Kształtować umiejętność selekcji treści docierających kanałami środków masowego przekazu

  Kształtować umiejętność korzystania z książki, prasy, radia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDZIAŁ RODZINY W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO KORZYSTANIA Z MEDIÓW

  Powinni organizować dzień dziecka, jego czas wolny, wyznaczać czas na książkę, prasę, film, radio. TV, regulować czas i zakres oddziaływania poszczególnych środków masowego przekazu , przygotowywać do recepcji odbieranych treści, kształtować w dziecku niezbędne w odbiorze umiejętności i nawyki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /770

  praca w formacie txt

Do góry