Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Marcin Luter - Zerwanie z Kościołem

  Przez swoje fundamentalne pisma Luter faktycznie odszedł od dotychczasowego Kościoła. Wkrótce teżdokonał formalnego zerwania.

  W Rzymie wznowiono działanie procesowe przeciw Lutrowi po wyborze Karola V na cesarza, gdy nietrzeba było zabiegać o względy polityczne księcia elektora saskiego. Końcowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasztory i świeccy

  Klasztory znajdowały się w specyficznej sytuacji, różnej dla zakonów mniszych reguły benedyktyńskiej idla zakonów żebraczych. Opactwa pierwszych zakonów były dość często w rękach tzw. opatów komendatoryjnych,biorących dochody, a nie przebywających w klasztorach. Demoralizowało to zakonników,którzy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt wormacki

  Ekskomunikowany Luter powinien być ukarany według średniowiecznego prawa państwowego. Karol Vczuł się wszakże związany przysięgą na kapitulację wyborczą, która zapewniała, że nikt nie będzie ukaranybez przesłuchania. Polecił więc elektorowi saskiemu, wbrew protestom legatów papieskich, by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTER I ZWINGLI

  Okazją do wystąpienia Marcina Lutra i Ulrycha Zwingliego z własną nauką o Kościele była sprawa odpustów.U Lutra ta nowa nauka kształtowała się już przed 1517 rokiem przez studium Pisma Świętego i biegjego życia. Zapoczątkowanemu przez obu ruchowi reformacyjnemu sprzyjały okoliczności zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ulrich Zwingli

  W części Szwajcarii, posługującej się językiem niemieckim, głoszenie odpustów stało się, jak w Niemczech,bezpośrednią okazją do powstania ruchu reformacyjnego. Podobne też były jego przyczyny.

  Szwajcaria utrwaliła swoją polityczną niezależność, gdy Związek Szwajcarski (kantonów) został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter

  Rodzina Lutra była chłopskiego pochodzenia, lecz ojciec nie odziedziczył gospodarstwa i pracował wkopalni miedzi. Marcin (ur. 10.11.1483 w Eisleben) wyrósł w trudnych warunkach materialnych, kształtującswój charakter w atmosferze ludowej pobożności matki i surowych zasad ojca. Surowość ojca i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Zurychu

  Miasto to oburzone aferą odpustową Sansona chętnie słuchało wystąpień Zwingliego, które dotyczyłykrytyki kultu świętych. Jego kazania nie były wszakże skutkiem jakiegoś religijnego przełomu, w nimbowiem powoli dokonywała się (od 1516) ewolucja poglądów.

  Wpływ na to miały czytane już w 1519 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Tezy o odpustach

  Od tych tez zaczął się spór Lutra z Kościołem i ruch reformacyjny. Odpusty wszakże były powszechną praktyką Kościoła od XI wieku. Brakowało natomiast uściślonej teologiczne] nauki o nich, choć mówionoo skarbcu zasług Chrystusa i świętych, którym dysponuje Kościół w udzielaniu odpustów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia i papiestwo

  Reformacja zaczęła się od kościelnego problemu odpustów i miała przede wszystkim kościelne przyczyny.Ich wyliczanie można zacząć od zaniedbania przez papieży i biskupów realizacji uchwał dopiero coukończonego soboru laterańskiego piątego, wszakże jedną z zasadniczych przyczyn był stan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBUCH REFORMACJI

  Kościół, przez misje rozwijający się geograficznie i liczebnie poza Europą, przeżywał okres świetności wjeszcze jednej dziedzinie: w sztuce renesansowej. Był to jednak blask zewnętrzny, pod którym ukrywałysię cienie samego humanizmu, a przede wszystkim wewnętrzna słabość Kościoła, narastająca od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt

Do góry