Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe metody i techniki badawcze stosowane w pedagogice

  Z historii pedagogiki znamy rozmaite metody badania i poznawania procesów i zjawisk wychowania: obserwacje, eksperymenty, rozmowy i wywiady, ankiety, kwestionariusze, testy itd. Pedagogika wykorzystuje również źródła, które odzwierciedlają albo uogólniają w mniejszym lub większym stopniu praktykę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy postępowania badawczego w pedagogice - FAZA BADAŃ

  a. przeprowadzenie badań właściwych – do badań zasadniczych przystąpić należy rychło po zakończeniu badań pilotażowych, badania powinny przebiegać sprawnie i trwać możliwie jak najkrócej, trzeba bowiem pamiętać o dynamice przeobrażeń społecznych.

  Naszym zadaniem jest za pomocą narzędzi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy postępowania badawczego w pedagogice - FAZA KONCEPCJI

  a. określenie przedmiotu i celu badań – to zadanie staje przed nami w momencie uświadomienia sobie konieczności przeprowadzenia badań empirycznych. (np. praca dyplomowa, potrzeba lepszego poznania miejsca i efektów naszej pracy dla ich doskonalenia, konferencja pedagogiczna, na którą trzeba przygotować...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /3 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie metodologii pedagogiki

  Przez metodę badawczą rozumiemy sposób dochodzenia do celu jaki stawia sobie nauka. Do głównych wymagań metodologicznych należą:

  - metody badawcze i metody poznania powinny kierować się zasadami naukowej metody poznania, tj. materializmem dialektycznym i historycznym (metoda dialektyczna wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika jako nauka o kształceniu i wychowaniu (nauka o edukacji)

  Sama nazwa pedagogika jest pochodzenia greckiego i oznacza “kierowanie dzieckiem”. Pierwotny sens tej nazwy nie wskazywał na teoretyczny charakter pedagogiki lecz uwydatniał jej praktyczne znaczenie. W czasach greckich dzięki działalności sofistów – pedagogika stała się nie tylko praktycznym działaniem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje pedagogiki

  Istnieją trzy podstawowe funkcje pedagogiki:

  diagnostyczna - zbieranie obiektywnych informacji o rzeczywistości

  prognostyczna - określenie na podstawie zgromadzonej wiedzy prawidłowości odnoszących się do przyszłych zmian i przyszłego rozwoju rzeczywistości

  instrumentalno - techniczna -...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania pedagogiki według Heliodora Muszyńskiego

  Heliodor Muszyński zadania pedagogiki podzielił na trzy grupy:

  zbieranie wiadomości o rzeczywistości wychowawczej, dokładny opis rezultatów tej obserwacji, określenie przebiegu procesów wychowawczych

  zebranie wyników obserwacji, określenie i wyjaśnienie związków przyczynowo - skutkowych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje wychowania

  umysłowe (intelektualne) - kształtowanie aktywności intelektualnej, zaszczepianie potrzeby rozwijania własnego umysłu, kształtowanie kompetencji, uzdolnień i zainteresowań

  moralne - oddziaływania wychowawcze, których celem jest wykształcenie w wychowankach takich dyspozycji psychicznych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Wychowanie

  Wychowanie to zbiór działań, których celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju człowieka i przygotowanie go do funkcjonowanie w społeczeństwie. Wychowanie to zbiór takich oddziaływań, które zmierzają do osiągnięcia określonych efektów wychowawczych, czego rezultatem staje się zespół...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika specjalna

  Zakres pedagogiki specjalnej obejmuje nauczanie i wychowanie osób, które z powodu zaburzeń psychofizycznych lub społecznych mają utrudniony kontakt z otoczeniem i środowiskiem społecznym.

  Pedagogika specjalna dzieli się na:

  pedagogikę rewalidacyjną (wychowanie i kształcenie osób z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt

Do góry