Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kontekst pracy nauczyciela

  Praca nauczyciela ma charakter intelektualny, umiejętności i czynności praktyczne nauczyciela są z natury intelektualne

  Najlepszym sposobem uciszenia uczniów jest zainteresowanie, trzeba ich „uwieść”

  Nauczycielska indywidualność

  W zawodzie nauczyciela ważne jest energetyzowanie, zasilanie. Bywają...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyficzne tło pracy nauczyciela

  Warunki pracy: niedookreślone, zmienne, bardzo dynamiczne i niestandardowe

  Plan pracy nauczyciela jest modyfikowany w toku lekcji, obraz lekcji kształtuje się w jej trakcie- dlatego nauczyciel nie działa odtwórczo. Nauczyciel działa twórczo i w biegu- nie może zawieść toku lekcji i pomyśleć w spokoju...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natura działania pedagogicznego

  Charakterystyczna struktura czynności zawodowych: nauczyciel nie posługuje się specyficznymi narzędziami np.: jak zegarmistrz. Ile dzieci tyle sposobów pracy z nimi, aby osiągnąć rezultat.

  Warunki w których pracuje nauczyciel są labilne (zmienne). Praca nauczyciela jest podwójnie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena 1.0

  Struktura kompetencji nauczycielskich

  wpływ kontekstu społecznego (obiektem działań zawodowych nauczyciela jest inny człowiek) na specyfikę pracy nauczycielskiej

  specyfika działania pedagogicznego a możliwość realizacji założeń racjonalności technicznej

  praca nauczyciela jako działanie komunikacyjne (różnice między...

  Ocena /1.0 Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce ambiwalencji w kwalifikacjach nauczycielskich

  1.zmiana znaczenia terminu (pojęcie ambiwalencji w tradycyjnym i współczesnym znaczeniu)

  2.rozumienie pojęcia ambiwalencji w odniesieniu do nauczycielskich kwalifikacji zawodowych

  3.znaczenie zdolności do przeżywania ambiwalencji w pracy nauczyciela

  4.dwa rodzaje ambiwalencji :

     - ambiwalencja wpisana w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie osobiste nauczycieli

  czym jest pedagogiczna teoria osobista

  cechy, struktura, funkcje teorii osobistych

  znaczenie wiedzy osobistej w regulowania działania pedagogicznego

  teoria osobista nauczyciela jako podstawa działania pedagogicznego

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiejętności interpretacyjne nauczyciela

  tezy paradygmatu pozytywistycznego i humanistycznego – różnice dotyczące poznania

  natura zdarzeń pedagogicznych a interpretacja jako podstawa rozumienia rzeczywistości pedagogicznej

  istota kompetencji interpretacyjnych

  rozwój kompetencji interpretacyjnych a pragmatyczna skuteczność...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRY DYDAKTYCZNE

  Jednym z zadań nauczyciela w procesie nauczania jest zorganizowanie przyjaznego dla ucznia środowiska uczenia się, a w nim najkorzystniejszych sytuacji dydaktycznych na miarę posiadanego zasobu wiedzy pedagogicznej. Tworząc środowisko dydaktyczne nauczyciel powinien pamiętać, że najskuteczniejszą metodą...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry funkcyjne

  „gry roli”. Uczący się odgrywają role, przejmują osobowość lub tylko pewne cechy postaci, wyrażają je w zachowaniu lub dyskusji tak, jakby to miało miejsce w rzeczywistości. Elementy gry polegają głównie na tym, że uczestnicy starają się rzetelnie zachować tak, jakby to działanie odbywało się w...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry symulacyjne

  „Łączą w sobie właściwości gier jako takich z właściwościami symulacji”. Są to gry, w których działania podejmowane przez graczy przypominają czynności, jakie ludzie wykonują w różnych rzeczywistych sytuacjach w normalnym życiu”.

  Franciszek Szlosek tak charakteryzuje gry symulacyjne:

  odnoszą...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt

Do góry