Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Królestwo Boże w Monasterze

  Niemcy zostały objęte specyficznym ruchem anabaptystów, gdy przystąpił do nich kuśnierz, wcześniejzwolennik nauki Lutra, Melchior Hofmann (zm. 1543), przekonany o rychłym końcu świata, który kilkakrotniezapowiadał jako już bliski. Apokaliptykę i monofizyckie ujmowanie tajemnicy Wcielenia głosiłdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADYKALIZM, WALKI I UKŁADY

  Głoszenie czystego Słowa Bożego i Kościoła duchowego było nie tylko hasłem wywoławczym reformacjiw jej początkowej fazie, ale też szczerym pragnieniem znacznej liczby chrześcijan. Świadome przezywaniewiary uważali za swój ideał, dlatego wystąpili (anabaptyści) przeciw udzielaniu chrztu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /1 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anabaptyści

  Zwani w języku polskim również nowochrzczeńcami, nie odrzucali, co sugerują obie niedokładnie sformułowanenazwy, chrztu katolickiego i nie żądali jego ponowienia w ich wspólnocie, jako zasady bezwzględnieobowiązującej. Powtórnie udzielali chrztu tylko tym, którzy byli ochrzczeni w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bracia morawscy

  Morawy stały się terenom działalności Baltazara Hubmaiera, dawniejszego plebana z Waldshut i autorabroszury o chrzcie przeciw Zwingliemu. Gdy osiadł w Nikolsburgu, opublikował dalsze pisma o chrzcie iorganizacji Kościoła. Nie odżegnywał się całkowicie od stosowania siły, jak inni baptyści, pomagał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysputy zurychskie

  Rada miejska, na naleganie Zwingliego, zwołała dysputę w Zurychu (29.01.1523) i do udziału wezwaładuchownych z całego kantonu. Zaproszono też biskupa i inne kantony, które jednak nie przysłały swoichreprezentantów. W imieniu biskupa wystąpił wikariusz generalny Jan Faber z trzema delegatami.

  Przedmiot...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Dysputy i zwolennicy

  Leon X otrzymał tezy od zaniepokojonego arcybiskupa mogunckiego wcześniej, niż pisał do niego Luter.Wiedział też o przeciwdziałaniu dominikanina Tetzela. W Rzymie sądzono więc, że jest to teologicznakontrowersja i rozgrywka między dwoma zakonami: augustiańskim i dominikańskim.

  Na kapitule...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /6 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazylea i Berno

  Kantony, szczególnie z północnej i wschodniej Szwajcarii, szybko dostały się pod wpływy reformacji z Zurychu. Szerzyli ją miejscowi duchowni i świeccy, z reguły przy poparciu rad miejskich, które organizowałyniekiedy dysputy religijne, na wzór Zurychu.

  Bazylea uległa wszakże bardziej wpływom Lutra niż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Fundamentalne pisma

  Po dyspucie lipskiej, którą Luter formalnie przegrał, pozyskując jednak dzięki niej młodego, utalentowanegoi już znakomitego znawcę języków starożytnych, Filipa Melanchtona (Schwarzerd) i stając siębohaterem narodowym, opublikował (1520) cztery głośne pisma, które dały teologiczny fundament...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i duchowieństwo

  Biskupi, prawie wyłącznie (tak było w Niemczech) pochodzili ze stanu szlacheckiego. Godności teuznawano za dobre zabezpieczenie na przyszłość losu swoich młodszych synów, dla których nie chcianorozdrabniać ojcowizny. Liczono także na dodanie rodowi splendoru przez biskupią lub opacką infułę.Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna i Bullinger

  Pomoc Berna wykorzystał Zwingli, działając jako polityk, by szerzyć reformację przy poparciu władzyświeckiej. Zurych zwarł sojusz z Bernem, Konstancją i innymi miastami dla oddania czci Bogu i szerzeniaJego świętego Słowa, a w rzeczywistości przeciw Austrii i katolickim kantonom.

  Katolickimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 514

  praca w formacie txt

Do góry