Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jean Baudillard (teoretyk francuski, był pod wpływem marksizmu)

  uważa, że media elektroniczne niszczą nasz związek z przeszłością i tworzą pusty, pogrążony w chaosie świat

  znaki i obrazy kształtują życie społeczne

  czerpie ze strukturalizmu i odwołuje się do idei F. de Saussure’a, mówiącej, że sens wynika z relacji między słowami → J...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Postmodernistów

  1.Świat ponowoczesny

  - nie zmierza w kierunku socjalizmu – jak chciał Marks,

  - nie ma w nim metanarracji tzn. całościowych koncepcji historii i społeczeństwa,

  - zdominowany jest przez nowe środki przekazu, które „wyrywają nas” z przeszłości

  2.Społeczeństwo ponowoczesne jest bardzo pluralistyczne i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczycielski profesjonalizm i jego rodzaje

  Profesja= zawód, profesjonalny = fachowy

  Profesja w stosunku do zawodów dotyczy:

  ważnej dziedziny ludzkiej aktywności i społecznie doniosłej (nie o każdym zawodzie możemy powiedzieć, że jest profesją np.: fryzjer, szczotkarz- nie)

  Ważny jest obiekt pracy. Tym obiektem jest człowiek np.:...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /4 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa nauczyciela - Rozproszona

  Człowiek jest zdezintegrowany

  Nie wie czego chce, nie zna swojego miejsca w świecie

  Funkcjonuje dzięki zewnętrznym zobowiązaniom

  Tożsamość rozchwiana

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa nauczyciela - Nadana

  Tożsamość ulokowana w innej

  Przejęta od innego człowieka

  Budowa tożsamości nadanej wykorzystuje dwa mechanizmy: naśladownictwo (dziecko), identyfikacja (ze stanami psychicznymi człowieka)

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa nauczyciela - Moratoryjna

  Moratorium to odroczenie odpowiedzialności

  Stadium przejściowe (jeśli przez długi czas to osobowość jest zagrożona)

  Negatywne konsekwencje niezdecydowania

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa nauczyciela - Osiągnięta

  Najwyższe stadium, gdzie człowiek siłą własnej woli stopniowo dochodzi do tego, kim jest,

  Jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć,

  Wie do czego dąży, zintegrowany wewnętrznie,

  Obraz siebie budowany przez wewnętrzne siły

  Względnie niezależny od wpływów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa nauczyciela

  Czym jest tożsamość? Czy w dzisiejszych czasach wykazuje ona cechy charakterystyczne? Czy współcześnie coraz częściej mówimy o tożsamości (i dlaczego?)

  Tożsamość:

  Kiedyś: łączyła się z identycznością, to, co w człowieku identyczne z innymi ludźmi

  Dziś: awansuje pojęcie różnicy, czyli czym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie teorii w działaniu praktycznym nauczyciela - Wpływ wiedzy na działanie praktyczne nauczyciela

  Nie dokonuje się on na zasadzie instrukcji- w pedagogice nie ma recept i przepisów działania. Wpływ dokonuje się w rozumieniu i interpretacji- wiedza służy do rozpoznania i wyjaśniania sytuacji.

  Interpretacja- dochodzenie do znaczenia, nadanie czemuś jakiejś wersji prawdy, komentowanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie teorii w działaniu praktycznym nauczyciela - Wiedza teoretyczna jako podstawa działań praktycznych

  Informacja- powie nam jakie coś jest, wiedza- jakie coś jest i dlaczego takie jest -> nauczycielowi jest więc potrzebna wiedza, bo jest ona podstawą rozumienia

  Jak się przekonać, że coś się rozumie?

  Przeszkoda epistemologiczna = przeszkoda w poznawaniu – jest nią wcześniej poznana wiedza...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt

Do góry