Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Środowiskowe zróżnicowania rodziny

  - Na charakter rodziny wpływa typ społeczności lokalnej związanej z miejscowością, do której rodzina należy

  - Typy miejscowości: wieś, miasteczko, miasto, duże miasto, miejscowości strefy podmiejskiej (Hillery, analizując społeczności lokalne)

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina mała - Małżeństwo odłączone od dzieci

  - koniec odpowiedzialności za dzieci

  - poczucie osamotnienia u rodziców, utrata codziennych kontaktów z dziećmi

  - podtrzymywanie styczności i więzi emocjonalnej z usamodzielnionymi dziećmi i ich rodzinami; dziadkowie zaspokajają potrzebę kontaktów emocjonalnych, czują się związani z młodym pokoleniem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina mała - Odchodzenie dzieci z rodziny, aż do ostatniego dziecka

  - współcześnie – na tym etapie rzadko są małe dzieci, bo różnica wieku między rodzeństwem nie jest zwykle duża; dziecko dorosłe odchodzi, drugie jest co najmniej w wieku dorastania

  - opiekę fizyczną nad dzieckiem rodzice mają już dawno za sobą

  - rodzice mają więcej czasu dla siebie, możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina mała - Pierwsze dziecko, aż do czasu dorośnięcia dziecka

  - do instytucji małżeństwa dołącza się rodzicielstwo

  - zmiana organizacji życia, dochodzą obowiązki rodzicielskie

  - współcześnie, gdy możemy regulować urodziny, istotną rolę odgrywa potrzeba ojcostwa i macierzyństwa

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina mała - Małżeństwo przeddzietne

  - wzajemne dopasowywanie się małżonków

  - poznawanie się

  - organizacja domu, miejsca zamieszkania

  - większość funkcji właściwych pełnej rodzinie

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina mała - Okres narzeczeństwa / okres „chodzenia ze sobą”

  - potrzeba posiadania bliskich ludzi

  - nacisk społeczny wzoru zakładania rodziny po osiągnięciu dojrzałości

  - w niektórych społeczeństwach przekonanie od podniesieniu własnego statusu społecznego poprzez założenie rodziny

  - romantyczna miłość

  - w tradycyjnym ujęciu – oficjalna umowa, że para...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje i zadania rodziny

  1.Cele, do których zmierza życie i działalność rodziny, oraz zadania, które ona pełni, zaspokajając potrzeby jej członków i całego społ. (F. Adamski)

  2.Podstawowe funkcje: biologiczno-opiekuńcza, kulturalno-towarzyska, ekonomiczna i wychowawcza (S. Kawula)

  3.Każda rodzina pełni je na różnym poziomie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina w pedagogice społecznej

  Środowisko wychowawcze, w którym tkwią potencjalne siły społeczne jako źródło jej rozwoju

  Instytucja wychowania naturalnego, w której wychowuje się przez uczestnictwo w różnych sytuacjach życiowych; są też elementy wychowania zamierzonego, planowego i celowego

  W centrum zainteresowań...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Castells (Hiszpan) gospodarka sieci

  społeczeństwo informacji opiera się na nowej gospodarce sieci; podstawę produkcji stanowi telekomunikacja i komputery

  zmiany kulturowe wpływają na tożsamość jednostek i życie codzienne; w społeczeństwie sieci tożsamość jednostki staje się kwestią otwartą; już nie czerpiemy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ulrich Beck (Niemiec) społeczeństwo ryzyka

  nie żyjemy „poza nowoczesnością”, ale wchodzimy w fazę „drugiej nowoczesności”

  Druga nowoczesność – oznacza globalizację instytucji nowoczesnych i wyzwolenie życia codziennego z tradycji i obyczaju

  powstaje społeczeństwo ryzyka

  porządek globalny to przede wszystkim kontrola...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 088

  praca w formacie txt

Do góry