Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - ŁAŃCUCH ZAUFANIA

  Szeregowe powiązanie kilku relacji zaufania.

  Przechodniość zaufania: Basia ufa Ani. Ania ufa Frankowi. Basia myśli zatem, że jeśli Ania ufa Frankowi, to musi on być godny zaufania.

  Przechodniość nieufności: wyborcy ufają politykowi A, który nie darzy zaufaniem polityka B. Zatem wyborcy uznają, że...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Kapitał ufności

  Suma zasobów i korzyści, jakie daje nam obdarzanie innych zaufaniem, czyli KU dajemy tym, którym ufamy. Łatwiej zaufanie stracić niż je zyskać! Osoba ciesząca się rosnącym zaufaniem, musi bardzo uważać, aby go nie utracić – czasem wystarczy małe potknięcie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - KAPITAŁ SPOŁECZNY

  Zasoby i korzyści płynące z określonego usytuowania w sieciach społ.

  - Nie każda sieć relacji stanowi kapitał społ.; nie ma tego charakteru sieć narzucona.

  - Aby pełnić funkcję kapitału społ., sieć musi być budowana dobrowolnie, spontanicznie.

  - Najpewniejszy i najpełniejszy dostęp do zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Społeczeństwa niskiego zaufania

  Dominuje w nich kultura cynizmu (rozpowszechnione przeko-nania o powszechnym braku wiarygodności, uzasadniające nieufność i podejrzliwość jako właściwą postawę). Ludzie są pod presją społ., aby nikomu nie ufali. Kręgi nieufności i niewiarygodności poszerzają się, a kręgi zaufania i wiarygodności...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Społeczeństwa wysokiego zaufania

  Wytwarza się w nich i umacnia kultura zaufania (normaty-wny ideał ufności). Ludzie są pod presją społ., aby ufali innym i aby byli wiarygodni wobec innych. Kręgi zaufania i wiarygodności poszerzają się, a nieufności i niewiarygodności ulegają redukcji.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co przemawia za tym aby nauczanie języków obcych wprowadzić już w przedszkolu

  Języki otwierają drzwi do przyjaźni, wiedzy, świata. Dzieci uczą się języka obcego w sposób miły i łatwy. Im są młodsze, tym szybciej i naturalniej przyswajają sobie obcą mowę. Wcześnie uczone języka obcego, nie doświadczają oporów i zahamowań związanych z jego używaniem. Dzieci, które uczą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /3 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są korzyści i trudności dla nauczyciela wdrażającego metodę obserwacji

  Obserwacja to metoda poznawania ludzi najczęściej stosowana w życiu potocznym. Posługują się nią rodzice w stosunku do swoich dzieci, posługują się nią zwierzchnicy wobec współpracowników, posługują się wreszcie wszyscy w swoich osobistych kontaktach ze znajomymi lub nowo poznanymi ludźmi.

  Tą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemoc wobec dzieci - Koncepcja integracyjna

  6 przyczyn:

  doświadczenia socjalizacyjne rodziców – dorastanie w atmosferze przemocy

  autorytarna osobowość rodzica z rysami antysocjalnymi

  społeczna pozycja rodziców – brak społecznej siły (także rola płci i wieku rodzica) – co być może zaskakujące – okazuje się, że kobiety są...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemoc wobec dzieci - Koncepcja społeczno - sytuacyjna

  Przyczyny przemocy:

  Zaburzenie wzajemnych interakcji między rodzicem a dzieckiem, objawiające sę hyż w chwili przyjścia dziecka na świat

  Niewłaściwa percepcja członków rodziny

  Niechęć, negatywne emocje, odrzucenie → niemożność zbudowania prawidłowych relacji

  Izolacja społeczna, brak...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemoc wobec dzieci - Koncepcja socjologiczna

  Przyczyny przemocy:

  Tkwią w środowisku, które kształtuje normy postępowania z dziećmi kulturowo określone postawy wobec przemocy, struktura społeczna, system norm funkcjonujący w otoczeniu rodziny, ogólne zasady relacji interpersonalnych

  → podkultury przemocy – społeczności, w których przemoc ma warto...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 518

  praca w formacie txt

Do góry