Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czynność faktyczna

  Charakterystyka

  Czynność faktyczna to forma działania administracji publicznej w stosunkach z obywatelami. Czynności faktyczne , zwane też czynnościami materialno – technicznymi są to działania czysto fizyczne dokonywane przez organy administracji, polegające np. na prowadzeniu różnych rejestrów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - FUNKCJONALNE SUBSTYTUTY ZAUFANIA

  Rozpowszechnione i zinstytucjonalizowane praktyki towarzyszące kulturze nieufności, które zaspokajają potrzeby normalnie zaspokajane przez zaufanie.

  Wiara w opatrzność – siły nadprzyrodzone, metafizyczne (los, Bóg) traktuje się jako ostoja pewności; przejmują one kontrolę, gdy sytuacja wydaje się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - ZAUFANIE EKUMENICZNE/KOSMOPOLITYCZNE

  Zbieżność wewn.funkcjonalności zaufania (dla partnerów i grup, do których należą) i zewn. funkcjonalności zaufania (dla szerszego społ.) = Ufamy sobie nawzajem i zarazem ufamy społeczeństwu.

  - Grupy cechujące się takim zaufaniem są otwarte, włączają do sieci zaufania.

  - Np.: instytucje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Kiedy kultura zaufania jest dysfunkcjonalna

  Jeśli ma charakter jednostronny i tylko zaleca zaufanie, ale nie zapobiega nadużywaniu go = kultura naiwności.

  Gdy trwa biernie, mimo braku wiarygodności większości partnerów.

  Gdy wymaga ślepego zaufania, zabrania krytycyzmu, sceptycyzmu i zakazuje sprawdzania partnerów, którym chce się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - NIEKOHERENCJA ZAUFANIA

  Obdarzanie ślepym zaufaniem osób niewiarygodnych i/lub obsesyjną nieufnością osób wiarygodnych.

  - Np. wierzymy oszustom, poślubiamy niewiernych mężczyzn, kupujemy wadliwe sprzęty itd.

  - Ludzie tacy tracą potencjalne korzyści, jakie mogliby odnieść, gdyby wyzbyli się nieufności lub ślepego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - KOHERENCJA ZAUFANIA

  /trafność/ Obdarzanie zaufaniem osób wiarygodnych i/lub nieufnością osób niewiarygodnych.

  - Kiedy ufamy osobom wiarygodnym jest duża szansa, że się nie zawiedziemy i będziemy czerpać korzyści wynikające z obdarzenia kogoś zaufaniem/cieszenia się czyimś zaufaniem. Ta sytuacja ma także korzystne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI KOLEKTYWNE

  Członkowie sieci współdziałają dla osiągnięcia wspólnego celu, nieosiągalnego dla pojedynczych członków („jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”).

  - W realizacji celu każdy zdany jest nie na pojedynczego partnera, ale na wszystkich członków sieci razem.

  - Zdrada, zaniedbanie 1 partnera unicestwia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI ZINDYWIDUALIZOWANE

  Wiążące pojedyncze relacje zaufania między partnerami; - mozaika połączonych w różny sposób diad: A ufa B, C ufa D itd.

  - Ryzyko zw.z zaufaniem jest tu ryzykiem niekorzystnego działania pojedynczego partnera (zdradzi, oszuka). Ryzyko wzrasta, kiedy stawiamy na większą liczbę osób. Np. gdy pożyczam...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI EKSKLUZYWNE

  Zaufanie ograniczone do ścisłego grona osób, któremu towarzyszy nieufność wobec członków innej sieci.

  - To sieci zamknięte, z podziałem na „nasi” i „obcy”, „my” i „oni”.

  - Nie ma w tym przypadku mowy o kapitale pomostowym czy wiążącym.

  - Sieci takie, w przypadkach skrajnych, mogą występować np. w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - KAPITAŁ WIĄŻĄCY

  Zaufanie u partnera centralnie usytuowanego w innej sieci i obdarzanie go zaufaniem, co sprzyja fuzji obu sieci w 1.

  A i B biorą ślub, co zbliża ich rodziny. 2 osobne sieci społ. łączą się ze sobą nie poprzez łącznika (pomost), a przez kontakt centralnych postaci w obu sieciach.

  Jest sieć pana...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt

Do góry