Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NAUKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Definicje pojęcia administracja

  - Administracja - działalność państwa, która powstaje po wyodrębnieniu się ustawodawstwa i sądownictwa (tzw. definicja negatywna) S. Kasznica, koniec XIXw.

  - Administracja - organizacja składająca się z czynnika osobowego, rzeczowego i prawnego, której działalność nastawiona jest na realizację dobra...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Zasady sprawowania władzy publicznej

  - Podział władz

  - Mechanizm wzajemnej kontroli i równoważenia się władz

  - Administracja jest sługą ustroju i aparatem wykonawczym władzy politycznej;

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Etymologia pojęcia administracja

  - ministrare (łac.) – działalność służebna wykonawcza w celu spełnienia cudzej woli lub według wcześniej przyjętych założeń;

  Gdy starożytni Rzymianie chcieli określić działalność wykonawczą w celu spełnienia własnej woli używali czasowników:

  - dominare – dla zaakcentowania pozycji pana...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA - Moralność jako spełnienie się życia ludzkiego

  Jakie są więc podstawowe elementy składające się na życie ludzkie i stanowiące ludzką moralność?Samo słowo “moralność” pochodzi od łacińskiego rzeczownika mos, moris, które znaczy: reguła, przepis, zwyczaj, obyczaj.

  Mianem moralności określa się nasze postawy, czyny i działania, nasze życie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /3 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA - Niektóre systemy moralne

  - Chrześcijaństwo

  W chrześcijaństwie podstawą moralności jest dekalog, który w katolickiej wersji wygląda następująco:

     * Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

     * Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno

     * Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

     * Czcij ojca swego i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA - Teoria rozwoju moralnego Kohlberga

  Lawrence Kohlberg stworzył klasyfikację poziomów ludzkiego rozwoju moralnego. Wyróżnia on około sześciu kolejno następujących stadiów. Człowiek zaczyna swój rozwój od pierwszego stadium. Na ogół zatrzymuje się w rozwoju w okolicach trzeciego lub czwartego.

  - Posłuszeństwo i kara - w tym stadium ludzie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA - Moralność a obyczajowość

  - Moralności nie należy mylić z obyczajami. Normy obyczajowe są takimi sami zdaniami rozkazującymi jak normy moralne i część norm moralnych obowiązujących w danej społeczności jest zazwyczaj również normami obyczajowymi.

  - Normy obyczajowe odpowiadają jednak na pytanie "Co wypada robić/nie robić" a...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA - Przykład z trzech zasad etycznych

  - Życie ludzkie jest święte, gdyż jest ono darem Boga. (chrześcijaństwo)

  - Odbieranie życia ludzkiego jest zadawaniem największego cierpienia. (buddyzm)

  - Życie ludzkie jest podstawową wartością, gdyż wszyscy jesteśmy równoprawnymi członkami ludzkiej wspólnoty. (humanizm)

  Nie wszystkie systemy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA

  1. Etyka - dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

  - Etyki nie należy mylić z moralnością. Moralność, to z formalnego punktu widzenia zbiór dyrektyw w formie zdań rozkazujących w rodzaju: "Nie zabijaj", których...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Przepisy materialnego prawa administracyjnego

  Zawarte są np. w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, (tzw. ustawa „antykorupcyjna”)

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /165

  praca w formacie txt

Do góry