Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prorocy — Tomasz Műntzer

  Prorocy, według określenia Lutra, z jego dodatkiem że są fałszywymi, to przede wszystkim AndrzejKarlstadt i Tomasz Műntzer. Pierwszy z nich, profesor w Wittenberdze, zaczął tam wprowadzać radykalnezmiany kościelne, zanim Luter się zdecydował.

  Muntzer (ok. 1490-1525), zastępca plebana w Zwickau, był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /3 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedź papieska

  W Augsburgu obok obrad sejmowych prowadzono pojednawcze rozmowy i spełniano gesty pojednania,jak udział książąt protestanckich w mszy na rozpoczęcie sejmu, ale i gesty demonstracyjne, jak odrzuceniecesarskiego wezwania do udziału w procesji Bożego Ciała. Protestanci domagali się rozpatrywaniaspraw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radykalne zmiany — Karlstadt

  Działalność Lutra, do uprowadzenia na zamek Wartburg, ograniczała się do głoszenia nowych zasad religijnychi kościelnych, bez wyciągania z nich wniosków praktycznych. Pod nieobecność Lutra w Wittenberdze,przy szczególnym poparciu studentów, uczynił to Karlstadt, kierując się także własnymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /3 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy i wojna szmalkadzka

  Po demonstracyjnym opuszczeniu sejmu przed zakończeniem obrad, elektor saski Jan przystąpił do organizowaniazwiązku protestanckich książąt i miast. W Torgau zaś odbywały się rozmowy Lutra, teologówi doradców elektora o prawie do czynnego oporu względem władzy cesarskiej. Przyjęto opinię jurystów,że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /5 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rycerstwo i wojna chłopska

  Pod przywództwem Franciszka Sickingena rycerstwo w znacnej części włączyło się do ruchu reformacyjnego,zanim wybuchła wojna, lecz rozumiało go przede wszystkim jako walkę o niemiecką wolność isprawiedliwość. Za to że elektor trewirski, arcybiskup Ryszard Greiffenklau popierał kandydaturę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /4 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interim augsburskie

  Marcin Luter zmarł (18.02.1546) przed wybuchem wojny szmalkadzkiej. Nie wiadomo, jak oceniałswoje dzieło przy końcu życia. Musiał wszakże dostrzec, że wywołany przez niego ruch reformacyjny byłwewnętrznie zróżnicowany, a nawet skłócony. Nie można natomiast mówić u niego o załamaniu psychicznym,jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książęta i Albrecht Pruski

  Pomoc książąt była Lutrowi potrzebna także dlatego, że cesarz i katolicy starali się wykonać edykt wormackii przeprowadzić reformę kościelną. Gdy zwołanie soboru powszechnego napotykało na duże trudności,opowiedzieli się nawet niektórzy biskupi za synodem narodu niemieckiego. Cesarz musiał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /3 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokój augsburski

  Karol V, zmuszony niepowodzeniem swej wyprawy przeciw Francji, zwołał sejm, lecz opuścił Niemcyna stałe przed jego otwarciem. Wszystkie sprawy religijne i państwowe do załatwienia zostawił swemubratu, Ferdynandowi.

  Sejm augsburski (1555) rozpoczął się od odczytania cesarskiego oświadczenia, które z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /4 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja Hesji i Saksonii

  Oba te księstwa były pierwszymi krajami cesarstwa, w których zorganizowano Kościół ewangelicki.

  Landgraf Filip Heski, pozyskany dla reformacji (1524) przez Melanchtona, dążył przede wszystkim doumocnienia swej władzy terytorialnej. Przed cesarzem zabezpieczył się (1525) sojuszem z księciemelektorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /3 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protestanci w Spirze

  Na obrady sejmu w Spirze (Speyer, 1529) wniósł Ferdynand żądanie zakazu zagarniania władzy i majątkówz powodu wiary, a nadto zakazu zmuszania do innej wiary. Przyjęto je, a zniesiono postanowieniasejmu z 1526 roku, bo dawały okazję do nadużyć. Cesarza zobowiązano do wyjednania u papieża - wciągu roku -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /1 775

  praca w formacie txt

Do góry