Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Definicja korupcji

  Korupcja (łac. corruptio - zepsucie) - nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów. Poziom korupcji może być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język administracji

  Językiem państwowym jest ten język, w którym publiczne władze państwa występując oficjalnie współtworzą lub przystępują do prawa kreowanego między państwami i ich organizacjami(umów, konwencji, traktatów, protokołów, paktów, statutów, układów i in.) oraz ten język, w którym kompetentne organy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia niematerialne

  Sfera czwarta obejmuje działania polegające na regulacji niematerialnych warunków życia w społeczeństwie: regulacji poddanych prawu administracyjnemu. Realizacja tego prawa odbywa się głównie przez wydanie decyzji administracyjnych (przyjęcie chorego do kliniki), ale może wynikać też wprost z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia materialne

  Sfera trzecia obejmuje działania polegające na zapewnieniu materialnych warunków życia w społeczeństwie. Dotyczy to zarówno ingerencji administracji w dziedzinie, które zazwyczaj pozostawione są indywidualnej inicjatywnie jednostek (np. zapewnienie mieszkania), jak i w dziedzinach, które zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reglamentacja

  - Wolność gospodarcza, historycznie rzecz biorąc, zyskała z przyczyn społecznych, gospodarczych oraz politycznych rangę prawa podstawowego. Stało się to wprawdzie w poszczególnych krajach w różnym czasie, ale zawsze wraz z zanikiem stosunków feudalnych, w wyniku rozwoju rolnictwa i przemysłu oraz na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres swobody działania administracji publicznej

  Podstawa prawna oznacza, że każde działanie organów administracji publicznej powinno być oparte na upoważnieniu udzielonym organom przez normę ustawową do:

  1) podjęcia działania,

  2) podjęcia działania w określonej formie,

  3) podjęcia działania w określonych warunkach.

  Źródłem swobody organu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada związania prawnego działań administracji

  Dotyczy także tych niewyczerpująco uregulowanych prawem działań, które noszą charakter apeli kierowanych do ludności, rozmaitego typu odezw adresowanych do obywateli do spopularyzowania lub upowszechnienia określonych akcji społecznych, zachęcających obywateli do określonych zachowań społecznie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwie grupy działań w klasycznej nauce prawa administracyjnego i w nauce administracji - Działania faktyczne

  Mają jedynie charakter pomocniczy względem działań prawnych, dotyczą kwestii techniczno-organizacyjnych wewnątrz aparatu administracyjnego, w szczególności przeznaczone są do:

  - organizowania biurowości,

  - obiegu dokumentów w urzędzie,

  - prowadzenia wewnętrznych rejestrów i kartotek, ekspedycji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwie grupy działań w klasycznej nauce prawa administracyjnego i w nauce administracji

  a) działania prawne – to działania w całości wyznaczone normami prawa, wywołujące skutki prawne.

  b) działania faktyczne – to działania nie uregulowane wyczerpująco normami prawa, nie wywołujące bezpośrednio skutków prawnych.

  Szczegółowa regulacja prawna działań ma chronić i zabezpieczać...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W Konstytucji RP do zadań publicznych określonych konstytucyjnie należy...

  - Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli,

  - zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic,

  - udzielenie pomocy Polakom zamieszkałym za granicą,

  - opieka nad obywatelami polskimi podczas pobytu za granicą,

  - Opieka nad weteranami walki o niepodległość,

  - Prowadzenie polityki zmierzającej do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt

Do góry