Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Korupcja polityczna

  Jest nią akt przekupstwa i sprzedaży, związany z przejęciem władzy państwowej lub jej utrzymaniem. Może być ono realizowane przy pomocy: nagród, stypendiów naukowych, darów, zapomóg, sponsorowania. Jest oferowaniem stanowisk i korzyści w sektorze publicznym gospodarki. Korupcja polityczna jest nieformalnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja wyborcza

  Ma miejsce wówczas, gdy zachodzi przekupstwo i sprzedajność w związku z wyborami do władz publicznych i ma na celu wywarcie wpływu na sposób glosowania.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja gospodarcza

  Są to tylko te akty przekupstwa i sprzedaży, które maja miejsce w życiu gospodarczym państwa. Sektor gospodarki, w szczególny sposób jest uzależniony od decyzji instytucji państwowych i społecznych. To w szczególny sposób sprzyja kwitnięciu korupcji.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja administracyjna

  Jest ona związana ze świadczeniem pozaekonomicznych usług w zakresie oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej. Występuje ono w różnych działach administracji publicznej. Przykładami tego typu korupcji mogą być: wpływanie na treść decyzji administracyjnej, przyznanie kredytu, legalizacja pojazdów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja przejawia się w różnych formach

  - Łapownictwo (przekupstwo)

  - Zakup zamówień-kontraktów i innych korzyści rządowych, koncesji, czy decyzji sądowych

  - Uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym czy wynikającym z innych przepisów

  - Świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem będącym dobrem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby zapewnienia etycznego administrowania sprawami publicznymi

  - Etyczne kierownictwo w urzędzie

  - Postawa etyczna jako wymóg kwalifikowania służby

  - Szkolenia w zakresie etycznego postępowania

  - Opracowanie, upowszechnianie i wdrażanie kodeksów etycznych

  - Włączanie procedur etycznych do procesów zarządzania

  - Rozpoznawanie i eliminowanie słabości...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niebezpieczne sfery korupcji

  1. Procedury prywatyzacyjne

  2. Gospodarowanie majątkiem publicznym

  3. Działalność funduszów celowych i agencji

  4. Udzielanie zamówień publicznych

  5. Udzielanie kontyngentów i koncesji

  6. Działalność administracji skarbowej

  7. Działalność służb celnych

  8. Działalność służb nadzoru i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze przyczyny korupcji

  - Brak tradycji etycznej

  - Brak osobowości i uczciwości

  - Koncesjonowanie gospodarki

  - Akceptacja społeczna

  - Związanie świata polityki, rządu z gospodarką

  - Transformacja ustrojowa

  - Bieda

  - Relatywizm kulturowy

  - Niskie pensje etc.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja to...

  - wykorzystywanie władzy publicznej dla celów prywatnych

  - nadużywanie urzędu publicznego dla korzyści prywatnych lub osobistych

  - płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk

  - wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego dla prywatnych lub osobistych korzyści

  - jest to nadużywanie urzędu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki sprzyjające korupcji

  - Skupienie mocy podejmowania decyzji, reżimy niedemokratyczne

  - Brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez rząd

  - Zaangażowanie dużej ilości pieniędzy publicznych w jakiś projekt

  - Zamknięte kliki dbające o własne interesy,

  - Mały nacisk na zachowanie procedur prawnych

  - Źle opłacani...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt

Do góry