Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Najczęściej spotykane formy przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej

  - zakaz wykorzystywania pełnionej funkcji zawodowej do czerpania prywatnej korzyści oraz obowiązek zawieszenia wszelkich prywatnych interesów finansowych, które mogą wiązać się z obowiązkami służbowymi w administracji publicznej

  - obowiązek deklarowania przez urzędników stanu majątkowego, ograniczenie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Public Management - Model 4

  Deklaruje bezpośrednio orientację na zapewnienie efektywnych usług publicznych poprzez m.in.:

  - Osiągnięcie doskonałości w zakresie świadczenia usług publicznych

  - Zainteresowanie potrzebami końcowego użytkowania w procesie świadczenia usług

  - Przesunięcie władzy z organów mianowanych na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Public Management - Model 3

  Związane jest z kierunkiem dążenia do doskonałości w zarządzaniu i wskazuje na potrzebę nacisku na rozwój organizacji, kultury organizacyjnej, zarządzanie procesem zmiany, budowanie misji organizacji administracji publicznej

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Public Management - Model 2

  Kojarzony jest z próbami zmniejszenia zakresu administracji publicznej w gospodarce, decentralizacji podejmowania decyzji oraz z dążeniem do stworzenia bardziej elastycznego systemu świadczenia usług publicznych

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Public Management - Model 1

  Skierowany jest na zwiększenie efektywności administracji publicznej poprzez:

  - nacisk na zarządzanie finansami: efektywność i rachunek kosztów;

  - wyznaczenie celów i monitorowane wyników;

  - bardziej elastyczny system płac, szczególnie dla kadry kierowniczej;

  - odpowiedzialność dostarczyciela usług...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Public Management

  - Coraz częściej zaczyna się mówić o potrzebie głębokiej transformacji administracji publicznej i wprowadzeniu na szeroka skale podejścia określonego mianem "Nowego Zarządzania Publicznego" (ang. New Public Management) Stanowi ono próbę zastosowania zasad i modeli zarządzania znanych z działalności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja informacyjna

  Polega ona na sprzedaży ważnych informacji będących w posiadaniu władz publicznych, których wcześniejsze posiadanie przez biznes może umożliwić osiągniecie specjalnych zysków. Korupcja informacyjna może tez oznaczać sprzedaż informacji będących w posiadaniu jednostek prywatnych np. spółek...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja koncesyjna

  Jest to stwarzanie sztucznych barier w celu uzyskania korzyści. Najczęściej jest związana z wydawaniem decyzji administracyjnych przy pozwoleniach, zezwoleniach, licencjach czy koncesjach. Stwarzanie "sztucznych" trudności ma za zadanie wytworzyć u przedsiębiorcy przekonanie, ze bez uzyskania specjalnej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja legislacyjna

  Jest to wpływanie na kształt ustawodawstwa w zamian za korzyści dla parlamentarzystów. Zjawisko to jest ściśle powiązane z lobbingiem, ale występuje tylko wówczas, gdy w zamian za poparcie konkretnych rozwiązań następuje określona forma zapłaty nie związana tylko z poparciem wyborczym (np. finansowa w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja samorządowa

  Jest to oferowanie stanowisk i korzyści dla polityków lub urzędników w sektorze powiązanym z gospodarka komunalna i usługami na rzecz miast i gmin. Ten rodzaj korupcji jest bardzo rozpowszechniony w związku z faktem, iż większość spraw związanych z realizacja inwestycji czy obsługa mieszkańców jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /367

  praca w formacie txt

Do góry