Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie nieetyczne - Zasoby

  - Sprzeniewierzenie funduszy

  - Korupcja aktywna (oferowanie)

  - Korupcja pasywna (przyjmowanie)

  - Korupcja bezpośrednia (bez pośrednika)

  - Korupcja pośrednia (z pośrednikiem)

  - Usiłowanie korupcji (zamierzone)

  - Wyłudzenie

  - Nielegalna praca poza sektorem publicznym

  - Bezprawne użycie własności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawodowe wartości etyczne administracji publicznej

  - Wydajność

  - Przejrzystość

  - Odpowiedzialność

  - Prawość

  - Bezinteresowność finansowa

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /99

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekty strategii etyki zawodowej administracji publicznej

  - Analiza, planowanie i wprowadzenie

  - Rozwój wartości i standardów

  - Zapewnienie zgodności z wartościami i standardami

  - Zapewnienie przejrzystości procedur

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega edukacja etyczna

  - uwrażliwieniu urzędników na kwestie etyczne,

  - uświadamianiu urzędnikom zagrożeń, aby byli na nie lepiej przygotowani,

  - pokazaniu sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji, ale przede wszystkim,

  - wzmocnieniu wewnętrznej postawy etycznej każdego z urzędników.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego słaba etyka zawodowa stanowi problem

  - Irracjonalna alokacja zasobów publicznych

     * Sprzeczność z interesem publicznym

     * Nie uwzględnia faktycznych potrzeb społecznych

  - Zła praca administracji

  - “Zawłaszczenie państwa” przez silne elity polityczne i gospodarcze

  - Problemy z rozwojem

  - Brak zaufania publicznego, dyskredytacja...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest etyka zawodowa

  - To procesy i wyniki, a nie umoralnianie

  - Utworzenie właściwego ładu, a nie tylko przepisów antykorupcyjnych

  - Nie wystarczą środki prawne oraz środki egzekwowania prawa

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dobra klienta

  - Działanie zawodowe powinno być ukierunkowane na dobro klienta, konsumenta. Ta kategoria wiąże się ze starą zasadą – nie szkodzić (i dotyczy to większości wykonywanych zawodów). Z tej zasady formułują niektórzy zasadę dobra klienta, określa ona takie działania aby:

  1. rzetelnie informować klienta...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka urzędnika

  - 10 "przykazań" urzędnika to nic innego jak kodeks etyczny, wedle zasad którego powinien urzędnik postępować w konfrontacji z petentem. Kodeks etyczny urzędnika to zbiór zasad, jakimi powinni kierować się pracownicy urzędu miasta. W kodeksie zapisano 10 “przykazań”.

  - Urzędnik powinien między innymi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Polityka wobec administracji - czyli więcej polityki

  Istotą polityki wobec administracji jest to, że jest ona ustalana przez podmioty spoza administracji (podczas gdy polityka administracji jest „wytwarzana w samej administracji" i nie jest „bezpośrednim rozwinięciem treści polityki określonej z zewnątrz""). Mechanizm tworzenia tej polityki opiera się na...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekty rozpatrywania polityki administracyjnej

  1) Aspekt pierwszy - to polityka kształtowania administracji publicznej - jej struktury, a także podstaw i głównych kierunków funkcjonowania. Impulsy dotyczące przekształceń w administracji opierają się na ocenach formułowanych w samej administracji lub też poza nią: w środowiskach politycznych lub na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 189

  praca w formacie txt

Do góry