Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Korupcja zakłóca funkcjonowanie podstawowego mechanizmu rynkowego, czyli konkurencji...

  - Możliwość pozyskania zamówienia, wygrania przetargu, otrzymania koncesji, ulgi czy zezwolenia na drodze przekupstwa sprawia, że menedżerowie starają się znaleźć najlepsze dojścia do odpowiednich urzędów czy władzy politycznej i przestają zabiegać o efektywność, innowacyjność kierowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarcze i społeczne konsekwencje korupcji

  Globalizacja gospodarki, ryzyko jakie podejmują przedsiębiorcy inwestujący na międzynarodowych rynkach oraz optymalizacja alokacji środków przez międzynarodowe instytucje finansowe stały się powodem dla którego podejmuje się badania nad wpływem korupcji na gospodarkę i społeczeństwo. Metodami...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie korupcji

  Korupcja jest zjawiskiem ogromnie złożonym i trudno byłoby podać definicję, która obejmowałaby wszystkie jej rodzaje. Korupcja przejawia się w różnych formach i występuje na różnych poziomach życia gospodarczego i społecznego. Na korupcję podatni są zarówno urzędnicy wysokiego szczebla, mający moc...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy i kryteria rekrutacji w administracji publicznej

  - System kariery

     * Pracownicy są rekrutowani na najniższe stanowiska

     * Promowani według jasno określonych reguł awansowania (staż pracy, wykształcenie, egzaminy na wyższe szczeble zaszeregowania, okresowe opinie przełożonych

  - System stanowisk

     * Pracownik przyjmowany jest jedynie na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura organizacyjna administracji publicznej

  - Nowe wymagania stawiane przed administracją publiczną to:

     * sprawna obsługa petentów,

     * efektywne zarządzanie publicznym groszem,

     * poszerzenie zakresu usług publicznych,

     * dostosowanie usług publicznych do potrzeb,

     * aktywne współdziałanie ze sferą społeczeństwa obywatelskiego,

    ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji publicznej

  - Profesjonalizm wykonywania czynności urzędniczych

  - Apolityczność służby cywilnej

  - Bezstronność funkcjonowania – obiektywne i uczciwe wykonywanie zadań

  - Utożsamianie swojej działalności zawodowej z wykonywaniem służby publicznej, opartej na rzetelnym stosowaniu obowiązującego prawa

  -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Najważniejsze zagadnienia

  - dobre porozumiewanie się z pracownikami

  - dbanie o utożsamianie się z organizacją

  - lojalność w stosunku do niej

  - strategiczne podejście związane z pozyskiwaniem ludzi

  - motywowanie ich i kierowanie nimi

  - planowanie kariery

  - szkolenia

  - rozwój pracowników

  - planowanie zatrudnienia

  -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby i instytucje zajmujące się doradztwem etycznym

  - Bezpośredni przełożeni

  - Kierownik działu personalnego

  - Współpracownicy

  - Audytorzy wewnętrzni

  - Audytorzy zewnętrzni

  - Doradcy ds. etyki

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby oraz placówki formułujące wartości i standardy

  - Parlament

  - Dyrektorzy Służby Cywilnej

  - Pracownicy Służby Cywilnej

  - Obieralni urzędnicy

  - Środowiska opiniotwórcze

  - Związki

  - Eksperci ds. walki z korupcją

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieetyczne postępowanie: wobec polityki i odbiorcy

  - Spisek

  - Niewłaściwe użycie informacji urzędowych

  - Zatrudnianie krewnych

  - Nepotyzm

  - Lobbing

  - Zaangażowanie w politykę

  - Zaangażowanie w konflikt interesów

  - Pogwałcenie po-zatrudnieniowych ograniczeń

  - Brak zaangażowania

  - Obojętność, nieskuteczność

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /286

  praca w formacie txt

Do góry