Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są obowiązki członka korpusu służby cywilnej

  Członek korpusu S.C. jest zobowiązany:

  - przestrzegać Konstytucji RP i innych przepisów prawa,

  - chronić interesy państwa oraz prawa człowieka i obywatela,

  - racjonalnie gospodarować środkami publicznymi,

  - rzetelnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania, dochowywać tajemnicy ustawowo...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między pracownikiem a urzędnikiem służby cywilnej

  Pracownikiem służby cywilnej jest osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę, natomiast urzędnikiem służby cywilnej jest osoba zatrudniona na podstawie mianowania dokonanego w trybie przewidzianym ustawą o służbie cywilnej.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki cel przyświecał uchwaleniu ustawy o służbie cywilnej

  - dostosowanie administracji polskiej do standardów obowiązujących w jej krajach członkowskich Unii Europejskiej

  - objęcie jednolitym, nowoczesnym ustawodawstwem całej kadry urzędniczej administracji rządowej

  - zapewnienie równego, otwartego i konkurencyjnego dostępu do służby cywilnej

  -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawy prawne istnienia służby cywilnej w Polsce

  - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. artykuł 153, który mówi, że:

  „W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej”

  - Ustawa z 18 grudnia 1998 roku o służbie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest służba cywilna

  >

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Członek korpusu służby cywilnej powinien...

  1. Pracować sumiennie

  2. Swoje obowiązki wykonywać rzetelnie

  3. Nie uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie

  4. Racjonalnie gospodarować majątkiem i środkami publicznymi

  5. W rozpatrywaniu spraw nie powinien kierować się emocjami

  6. Być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego służba cywilna jest tak ważna

  - Otóż dlatego, że jest strażnikiem interesu publicznego. Urzędnicy maja dostęp do dokumentów, do informacji, do profesjonalnych analiz. Mogą wskazywać czy zadania państwa są rzeczywiście realizowane w interesie publicznym.

  - Wpływ na służbę cywilna ma rozwój nowoczesnych technologii. Informacja i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba cywilna

  - powstała w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywanie zadań państwa.

  - zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów.

  - służba cywilna w Polsce została powołana przed wojną. Po jej zakończeniu idea i organizacja służby cywilnej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy etyczne pracownika w administracji publicznej

  - Prawo moralne jest źródłem norm etycznych pracownika administracji publicznej. Normy etyczne pracownika administracji publicznej są normami zawierającymi nakazy lub zakazy określonego zachowania się pracownika administracji publicznej, formułowanymi z punktu widzenia prawa moralnego.

  - Przykłady norm...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie i doskonalenie kadr w administracji

  - Zarysowany system naboru kadr w administracji wymaga intensywnego szkolenia nowo zatrudnionych pracowników administracji państwowej jak i samorządowej, doskonalenia mającego na celu zachowanie i polepszenie kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji w administracji i zarządzaniu, doskonalenia mającego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt

Do góry