Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Obowiązki każdego

  1. Przestrzeganie prawa

  2. Dbania o wspólną własność

  3. Obowiązek ponoszenia ciężarów finansowych (podatki)

  4. Obowiązek ochrony środowiska naturalnego

  Organy administracji publicznej mają zagwarantować te uprawnienia, a jednocześnie regulują te kwestie i stoją na straży wykonywania obowiązków...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności polityczne - Prawo do skarg, wniosków i zażaleń

  Polega na tym, że każdy może się zwrócić ze skargą, wnioskiem, zażaleniem na działalność organów administracji publicznej. Skarżyć się można na: wójta, burmistrza, prezydenta, radnego, urzędnika. Złożenie skargi rodzi obowiązek, nie można kogoś pomówić bezpodstawnie, Ale np. o zagubieniu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności polityczne - Wolność zrzeszania i wolność zgromadzania

  Adresowane do każdego, wolność tworzenia i uczestniczenia. Aby zorganizować zgromadzenie należy poinformować o tym fakcie organy administracji samorządowej oraz gdzie i kiedy i w jakiej formie (stacjonarne, ruchome). Organizator musi zapewnić bezpieczeństwo, sama manifestacja może być przeprowadzona w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności polityczne - Prawo do inicjatywy ustawodawczej

  Jest złożenie projektu ustawy (100 000 podpisów). Należy zorganizować Komitet i zebrać podpisy. Projekt ustawy trafia do sejmu. Sejm może:

  a) Zamrozić projekt,

  b) Odrzucić projekt

  c) Przyjąć niekoniecznie w zaproponowanej formie

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności polityczne - Prawo do referendum

  Do inicjatywy referendum i do udziału w referendum. W referendum ogólnokrajowym – 500 000 podpisów zapewnia prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum, za wyjątkiem spraw dotyczących: budżetu, amnestii, sojuszów wojskowych. Referendum – jest to prawo do głosowania za jakimś wariantem lub...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności polityczne - Prawo wyborcze

  Czynne i bierne.

  Prawo czynne – do głosowania (obywatel polski, a w lokalnych obywatel UE). Cenzus wieku – 18 lat i nie ma wyjątków.

  Prawo bierne – prawo do kandydowania. Cenzus wieku:

  a) 35 lat – na Prezydenta

  b) 30 lat – do Senatu

  c) 20 lat – do Europarlamentu i Sejmu

  d) 25 lat – na wójta, burmistrza...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności osobiste - Prawo do ochrony życia prywatnego

  a) Prawo od wyboru stanu cywilnego

  b) Wolny wybór – nikt nikogo nie może zmusić

  c) Prawo do ochrony danych osobowych, do korekty i usunięcia danych (GIODO)

  d) Prawo do zaskarżania orzeczeń sądowych

  e) Prawo do szybkiego postępowania przed sądem

  f) Domniemanie niewinności (do momentu wydania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności osobiste - Nietykalność osobista

  Jest to poszanowanie integralności cielesnej człowieka, niedotykalność. Organy publiczne są jednym z rodzajów podmiotów, które mogą czynić wyjątki od tego prawa. Wyjątki wynikają z ustawy. Wyjątki to:

  a) Prawo do zatrzymania przez organy uprawnione na okres 48 godzin maksymalnie, a po ich upływie sąd...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności osobiste - Prawo do prawnej ochrony życia

  Mylone z prawem do życia. RP nikomu nie gwarantuje prawa do życia, a tylko do ochrony życia. Trzy rozwiązania:

  a) Zakaz kary śmierci – nie ma ponad 20 lat

  b) Ochrona życia poczętego – ograniczenie dowolności aborcji. Jest dopuszczalna, gdy ciąża pochodzi z przestępstwa, gdy jest zagrożone życie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności osobiste

  Prawa i wolności osobiste nie są wolnościami ekonomicznymi, politycznymi, socjalnymi, czy kulturowymi. Są związane z człowiekiem, jego ciałem. Podstawowym adresatem jest człowiek, sporadycznie obywatel.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt

Do góry