Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Krwawy bili i anglikanizm

  Schizma angielska polegała początkowo na odrzuceniu prymatu papieża. Król jednak, wraz z episkopatem,wydał też orzeczenia co do spraw wiary, bo wbrew jego woli szerzyła się w Anglii nauka luterańska.Przeciw niej wystąpił Henryk VIII osobiście już w 1521 roku, publikując po łacinie rozprawę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka Kalwina

  Akademię w Genewie otwarto w 1558 roku, Za pierwszego rektora, Teodora Bezy (1519-1605), zdobyłaszybko rozgłos, także poza Szwajcarią, a jej studenci m.in. F. Marnix z Niderlandów i J. Knox ze Szkocji,stali się apostołami kalwinizmu w swoich krajach. Sam Kalwin szerzył nową naukę w całej Europieprzez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maria Tudor i Elżbieta I

  Córka Henryka VIII i Katarzyny Aragońskiej, Maria Tudor, obdarzana dwoma przydomkami: Katoliczkilub Krwawej Mary, była jedną z najbardziej wówczas wykształconych kobiet, ale nie pełniła władzy królewskiej(1553-1555) mądrze. Radośnie i ufnie przyjęto jej wstąpienie na tron, po wczesnej śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dania, Norwegia, Islandia

  Władcy, zwolennicy reformacji, wprowadzali ją za pomocą swoich zarządzeń, uzasadniając to istniejącąod najdawniejszych czasów odpowiedzialnością monarchy w państwie za Kościół i jego reformę. Wydawałosię to wielu ludziom czymś tak naturalnym, że nie budziło zastrzeżeń, zwłaszcza w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkocja i Maria Stuart

  Politycznie niezależna od Anglii (do 1603 roku) Szkocja uległa reformacji w tym samym czasie, co ona,lecz w inny sposób i nie pod jej wpływem. Podobnie jednak sytuacja polityczna decydowała o rozwojuszkockiego ruchu reformacyjnego.

  Pierwszym znanym propagatorem reformacji był Patryk Hamillon, który zginął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szwecja i Finlandia

  Szwecja, w ocenie historyków kraj, który najmniej potrzebował reformy z wszystkich krajów zachodniegochrześcijaństwa, zaczęła przyjmować reformację w okresie kształtowania swej państwowości, niezależnejod Danii. Surowe represje króla duńskiego (krwawa łaźnia sztokholmska), za bunt przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALWIN, REFORMACJA I WŁADCY

  Francuz Jan Kalwin, działając w Genewie, nadał ruchowi reformacyjnemu nowy kierunek i zorganizowałwłasny Kościół (reformowany), który różnił się od Kościoła ewangelicko-augsburskiego ujęciamidogmatycznymi i strukturą.

  W realizacji swego dzieła Kalwin korzystał od początku z pomocy władzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kawalerowie Mieczowi

  Estonia, Łotwa i Kurlandia tworzyły państwo zakonu Kawalerów Mieczowych. Władzę świecką pełniłwielki mistrz, Wolter Plettenberg (1499-1535) wraz z biskupami. Miasta miały dużą autonomię. Z nich Ryga, Rewal i Dorpat najwcześniej przyjęły reformację.

  W Rydze doszło do konfliktu rady miejskiej z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja przed Kalwinem

  We Francji, ojczystym kraju Kalwina, sytuacja religijno-kościelna była inna niż w Niemczech i Szwajcarii.Wprawdzie Kościół w niej nie odnowił się wewnętrznie przez przyjęcie długo obowiązujących, reformistycznychdekretów soboru bazylejskiego (sankcja pragmatyczna, 1438), ani przez konkordat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Augsburskie wyznanie wiary

  Rozwój reformacji i powstanie Kościoła ewangelickiego w Hesji i Saksonii nie przeszkadzały cesarzowiKarolowi V w optymistycznym przekonaniu, pod wpływem erazmian, że dojdzie do pojednania z protestantamina najbliższym sejmie w Augsburgu (1530). Filip Heski odmawiał zaś cesarzowi i sejmowiprawa zajmowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /2 498

  praca w formacie txt

Do góry