Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GŁÓWNE CELE KOMUNIKOWANIA INTERPERSONALNEGO

  Cechy procesu komunikowania:

  - odnosi się co najmniej do dwóch osób

  - zachodzi w środowisku społecznym

  - zdeterminowany jest przez liczbę i charakter uczestników

  - posiada charakter: interpersonalny, publiczny, masowy lub międzykulturowy

  - posługuje się znakami i symbolami

  - istnieje wspólnota...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja i produkty agencji prasowych

  Klasyczna w polskiej literaturze dziennikarskiej definicja agencji prasowej brzmi: „Agencja prasowa jest to instytucja, która gromadzi, opracowuje i rozpowszechnia informacje dla potrzeb środków masowego przekazu.” (Borkowski Rajmund, Informacyjne agencje prasowe). Warto dodać, że agencje prasowe działają w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Nadużycie statystyki

  Właściwie jest to grupa różnych technik. Do tej grupy technik należy zaliczyć nie każde wykorzystywanie statystyki w perswazji lecz właśnie nadużycie jej w sensie wyciągania niewłaściwych wniosków na podstawie danych statystycznych i wykorzystania pewnych miar stosowanych w statystyce. Bywa to możliwe...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Sugestia: głębokie podejście

  Najbliższym polskim słowem oddającym sens słowa sugestia jest wmawianie. Chodzi tu o wmawianie ludziom podczas perswazji różnych idei, przy czym bardzo mocno akcentuje się wezwanie, natomiast pomija lub redukuje argumentację. Hipnoza jest skrajną postacią sugestii. Tę technikę należy rozumieć jako...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Imperatywność

  Jest to nie tylko zgodne z nazwą użycie trybu rozkazującego, czyli akcentowanie wezwania (kup..., korzystaj z..., weź udział w... itp), lecz również, a właściwie przede wszystkim stwarzanie atmosfery konieczności podporządkowania się wezwaniu. Jest to technika stosowana głównie w reklamie.

  Chodzi tu o...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Oddziaływanie pośrednie

  Polega ono na oddziaływaniu na osoby otaczające odbiorcę, o którego nadawcy chodzi, które:

  a) są bardziej podatne na wpływ, oraz

  b) mogą wpłynąć na odbiorcę.

  Tę technikę stosuje się przeważnie wtedy, gdy odbiorca jest oporny w stosunku do treści oddziaływania. Oddziaływano już w ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Rozdawanie próbek i prezentów

  Najkrócej można tę technikę określić jako dawanie czegoś odbiorcom w celach perswazyjnych, głównie reklamowych. Z tego względu jest to kosztowny rodzaj oddziaływania. W reklamie przybiera postać rozdawania próbek oferowanych towarów lub, jeżeli to jest niemożliwe, dawanie różnych drobiazgów luźno lub...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Grupa technik argumentacyjnych

  Podobnie jak w przypadku technik językowych, grupa technik argumentacyjnych stanowi obszerne pole zastosowań i w odróżnieniu od wielu innych technik przedstawionych w tej typologii, ma ona dość dużą literaturę, zwłaszcza z dziedziny logiki i prawa. Dlatego wymienię tylko najważniejsze cechy tej grupy -...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Podstawieni aktorzy

  Teatralno-filmowa nazwa tej techniki jest nieprzypadkowa - bardzo często bowiem spotykana ona jest w utworach fabularnych lub fabularyzowanych. Ta technika polega na wprowadzaniu do komunikatu wymyślonej osoby (lub realnej osoby w wymyślonej sytuacji) w celu przedstawienia przy jej pomocy własnego punktu...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Band wagon

  W literaturze przedmiotu termin ten oznacza przechodzenie na stronę silniejszego w warunkach konfliktu, w sytuacji rażącej przewagi jednej ze stron. Chodzi o taką argumentację: jesteśmy dużo silniejsi od was, na pewno my zwyciężymy. Jeżeli teraz przejdziecie na naszą stronę, po ostatecznym zwycięstwie...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 277

  praca w formacie txt

Do góry