Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Ograniczenia racjonalność decyzji z punktu widzenia logiki kontekstu

  Racjonalne działanie w przypadku logiki kontekstu jest zorientowane na rozumienie celów, które jest mniej związane z efektywnością, rynkiem czy kierowaniem się własnym interesem, a bardziej z regułami, tożsamością i sytuacją. Reguły i tożsamość stanowią istotę organizacji formalnej.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Problemy z uwagą

  Uwagę mogą przyciągać i „napędzać” zarówno niepowodzenia, jak i sukcesy. W konkretnym przypadku niepowodzeniami przyciągającymi (większą) uwagę są takie zjawiska jak korupcja czy akty terrorystyczne, a sukcesami – powodzenie innych w tym samym polu działania. Efektami takiej zwiększonej uwagi są w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Granice racjonalności

  Logika rezultatu i logika kontekstu opisują de facto ograniczoną racjonalność.

  im dokładniej teoria decyzji identyfikuje i opisuje ograniczenia racjonalności, tym bardziej zbliża się do wiarygodnego obrazu rzeczywiste-go podejmowania decyzji

  im dokładniejszy jest opis procesów decyzyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logika kontekstu

  Logika ta jest słabiej powiązana z koncepcją H.A. Simona. Decyzje są racjonalne kontekstowo, kiedy wybory są oparte na podzielanym rozumieniu sytuacji decyzyjnej, tożsamości organizacji i akceptowanych regułach zachowania w poszczególnych sytuacjach.

  Racjonalna logika kontekstu nawiązuje do racjonalności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logika rezultatu

  W tym przypadku logika i decyzje są rezultatowe, ponieważ działania oparte na dokonanych wyborach antycypują preferowane przyszłe rezultaty. Racjonalna logika rezultatu ma bardzo bliski związek z oryginalną koncepcją H.A. Simona i pojęciem racjonalności materialnej i dobrze nadaje się do formalnego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Logika rezultatu i logika kontekstu

  Będąc ciągle podstawowym pojęciem teorii decyzji, racjonalność jest współcześnie rozumiana i opisywana w różny sposób.

  W szczególności można dokonać dystynkcji pomiędzy dwoma wzorami logiki racjonalności decyzji:

  logiką rezultatu

  logiką kontekstu

  Obydwa wzory oparte są na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Muddling through

  Nierealistyczność teorii racjonalnych decyzji podkreślił Charles Edward Lindblom (ur. 1917), według którego organizacje nie podejmują racjonalnych decyzji, lecz brną (muddle through), podejmując drobne decyzje inkrementalne w procesach, którym właściwe są:

  wymieszanie środków i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Ograniczona racjonalność

  Formułując teorię racjonalnych decyzji, H.A. Simon od początku dostrzegał i wskazywał granice racjonalności. Ograniczenia logiki analizy środków do celów i hierarchii celów wynikają z:

  niemożności całkowitego rozdzielenia środków i celów

  niekompletności i niejasności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Racjonalność w ujęciu H.A. Simona

  Jest oparta na logice środki-cel i zakłada, że w procesie podejmowania decyzji wybierane są te środki, które najlepiej prowadzą do pożądanych celów. Jednocześnie same cele często mają tylko instrumentalny charakter dla dal-szych czy końcowych celów, co oznacza, że istnieje hierarchia celów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Administracja jest światem decyzji

  Każde działanie administracji, które nie jest czystym decydowaniem (dokonywaniem świadomego i nielosowego wyboru), prawie zawsze oparte jest na wcześniejszej decyzji czy ciągu decyzji.

  Początki decyzyjnej teorii administracji widzi się w szczególności w pracy Herberta A. Simona, Administrative Behavior. A...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt

Do góry