Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Węgry i Siedmiogród

  W Słowacji, sąsiadującej z Czechami, działał (1520, 1525) Konrad Cordatus, który osobiście znał Lutrai pozostał z nim w kontakcie (spisywał nawet jego rozmowy przy stole). Reformacja jednak nie znalazłaszerszego przyjęcia w tym kraju.

  Węgry, do których należała Słowacja (do 1526), szerzej od niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA I REFORMACJA

  Bliskość Wittenbergi i dość szybko się protestantyzującego Śląska, nadto sąsiedztwo Prus i wyjazdy polskiejmłodzieży za granicę na studia, ułatwiały szybki napływ do Polski idei reformacyjnych. Humanizm,będąc wówczas w rozkwicie, do pewnego tylko stopnia pomógł w recepcji tych idei. Rozwijał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm i prymas Łaski

  Ośrodkiem humanizmu był przede wszystkim Kraków, a w mniejszym stopniu niektóre miasta-stolicebiskupie, jak Poznań, w którym biskup Jan Lubrański założył (1519) Kolegium, zwane też Akademią(Lubrańskie-go). W Akademii Krakowskiej nadal obowiązywał scholastyczny program nauczania, alehumaniści skupiali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt Stary i synody

  Król przeciwstawiał się nowinkom religijnym z wewnętrznego przekonania, gdyż był człowiekiem głębokoreligijnym i znał wywołane nimi zamieszanie w Niemczech, którego obawiał się w Polsce. ReformyKościoła pragnął na soborze, o który usilnie zabiegał u papieży. Nie mógł też w sprawach kościelnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta włoskie i reformacja

  Italia, szczególnie północna, szybko poznała przenikające z Niemiec i Szwajcarii idee reformacyjne.Przyjmowały je w większych miastach niektóre kręgi humanistów, choć trudno ustalić, jak dalece byłyskłonne wprowadzić u siebie reformację. Na przeszkodzie stanęła nie tylko bliskość papiestwa i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja i hugenoci

  Budząca swoim katolicyzmem wrogość Szkotów, Francja nie była wolna od silnych wpływów kalwinizmu,choć przeciwdziałał im król Franciszek I (zm. 1547) i to samo starał się czynić Henryk II (1547-1559), stosując najsurowsze środki. Powołana przy parlamencie specjalna izba (Izba Ognista, ChambreArdente)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Król Henryk VIII

  Anglia, choć dawno odeszła od wiklifizmu, nie pozbyła się jednak jego owoców: niechęci do papiestwa izakonów, zwłaszcza że Rzym nie zrezygnował z obsadzania wysokich stanowisk kościelnych obcymiduchownymi i nie polepszył się stan religijny kraju, mimo wielkiej liczby zakonników i materialnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kalwin

  Kalwin (1509-1564) z Noyon w Pikardii, syn ekonoma (prokuratora) tamtejszej kapituły, otrzymał wmłodości prebendę kościelną, by mógł odbyć studia. Obdarzony zdolnościami intelektualnymi, odznaczałsię także odziedziczonym po ojcu trzeźwym umysłem krytycznym. Od matki, pochodzącej z Flandrii,przejął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma angielska

  Akt supremacji, ogłoszony (3.11.1534) przez parlament, przyznawał królowi tytuł i prawa jedynej naziemi najwyższej Głowy Kościoła w Anglii i oddawał jego władzy czuwanie nad czystością nauki (inkwizycja).Odrzucenie aktu supremacji lub jego kwestionowanie określono jako zdradę stanu, podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwin i Genewa

  Reformacja w Genewie rozwijała się na silnym podłożu politycznym. Miasto dążyło do uniezależnieniasię od książąt sabaudzkich i od biskupa genewskiego, związanego z nimi pochodzeniem lub interesami.Sojusznika znalazło (1526) w sprotestantyzowanym Bernie, skąd przybył (1532) kaznodzieja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /6 219

  praca w formacie txt

Do góry