Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jednota bracka (bracia czescy)

  Do Polski przybyli z Czech, uchodząc przed prześladowaniem. Byli potomkami skrajnego odłamu husytówtaborytów, którzy (ok. 1528) przyjęli poglądy luterańskie o usprawiedliwieniu, a później niektóreelementy nauki kalwińskiej. Ideałem ich autonomicznych wspólnot (zborów) było życie pierwotnegoKościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unifikacja

  Wyznania reformacyjne w pierwszym okresie swego istnienia nie miały gotowej teologii ani struktur organizacyjnych.Różnice występowały między nimi, ale też w każdym z nich. Prowadzono więc polemiki,czasem walkę, nie tylko z katolikami, ale i między sobą. Było tak jeszcze w 1568 roku, skoro...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luteranizm i sekularyzacja biskupstw

  Diecezja wrocławska, stale należąca do metropolii gnieźnieńskiej, choć znajdowała się poza granicamiKorony Polskiej, ulegała reformacji na bieżąco, wraz z jej rozwojem w Niemczech. W 1519 roku wydrukowanowe Wrocławiu pierwsze pisma Lutra i stąd wysyłano je do Krakowa i Wielkopolski.

  W 1524 roku dwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Gdańsku

  W tym mieście, dążącym do autonomii politycznej, zaczęli głosić naukę Lutra już w 1518 roku mnisi:dominikanin Jakub Knade, karmelita Maciej Binnewald, franciszkanin Aleksander oraz beneficjat przykościele św. Gertrudy, Jan Bonfeld. Król Zygmunt Stary wydał zarządzenie przeciw ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój luteranizmu

  Wielkopolska, z racji sąsiedztwa, szybko dowiadywała się o wittenberskich wydarzeniach, lecz pierwszewystąpienia zwolenników Lutra w Poznaniu znane są ogólnikowo dopiero w 1522 roku. Propagatoremluteranizmu, imiennie podanym (1525) w aktach, był poznański urzędnik celny, Jan Seklucjan. Przeciwścigającemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwinizm

  Wśród szlachty znalazł on więcej zwolenników niż luteranizm, który chętnie przyjmowało mieszczaństwo.Szukając przyczyn tego zjawiska, wymienia się często: osobiste działanie Kalwina przez korespondencjęz polskim królem i możnymi, jaśniejsze ujęcie jego nauki, zwłaszcza że wyznanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt August i sejmy

  Ewangelicy mieli podstawy, by liczyć po śmierci Zygmunta Starego (1548) na korzystniejszą dla rozwojureformacji sytuację w państwie, a to ze względu na wcześniejsze sympatie Zygmunta Augusta dla niej.Oni też, coraz liczniejsi wśród posłów, wnosili sprawy kościelne na obrady sejmów. Biskupi zaś bronilina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania i Niderlandy

  Półwysep Iberyjski nie był wolny od wpływów erazmian, z których część sprzyjała reformacji. Nie doszłojednak do otwartej działalności reformatorów ewangelickich ani do powstania zwartych ośrodkówreformacji, poza podejrzanymi o to miastami: Sewilla i Valladolid. Zaporą były wcześniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i legaci

  Niespełnienie polskich postulatów przez papieża, wznowienie na synodzie łowickim (1556) cenzur na ks.Orzechowskiego i wydanie edyktu królewskiego, zabraniającego (1557) zamieniania kościołów na zbory,spotęgowało konflikt szlachty z hierarchią katolicką. Ks. Orzechowski opublikował pismo RepudiumRomae, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czechy i Morawy

  Reformacja znalazła w Czechach życzliwe przyjęcie u husytów. Luter w liście do stanów czeskich (1522)nie tylko zachęcał je do reformy Kościoła, ale poparł husytów w dążności do zwiększenia swych praw.

  Bracia czescy (Bratrska Jednota, Unitas fratrum), istniejący jako odłam husytów, mieli z Lutrem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt

Do góry