Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Statut organiczny Królestwa Polskiego z 1832 roku

  14 lutego 1832 roku  car Mikołaj I wydał Statut Organiczny. Ogłoszono go jako rzekomą zmianę konstytucji, w rzeczywistości znosił ona dawną konstytucję. W miejsce istniejącej od 1830 roku unii, Statut inkorporował Królestwo do Cesarstwa Rosyjskiego, znosił odrębność koronacji i wojska. Zachowywał...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja terytorialna w Królestwie Polskim po powstaniu listopadowym

  W pierwszych dniach powstania władzę naczelną sprawowała Rada Administracyjna.  

  Następnie Rada Adm. przemianowała się w Rząd Tymczasowy, który powierzył urząd dyktatora gen. Józefowi Chłopickiemu. Chłopicki rozwiązał Rząd Tymczasowy i powołał Radę Najwyższą Narodową , której powierzył...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja terytorialna w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830

  W królestwie Polskim zrezygnowano z obowiązującego w Księstwie Warszawskim systemy francuskiego. Na czele województwa stanął organ kolegialny – komisja wojewódzka. We wszystkich sprawach decydowała ona większością głosów, a stojący na jej czele prezes był jedynie organem wykonawczym. Komisja wojewódzka...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja podziałów administracyjnych w Królestwie Polski 1815 - 1914

  Utworzone w 1815 roku Królestwo Polskie – dekretem carskim ustanowił Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego oraz Tymczasową Radę Stanu. Rząd tymczasowy składał się z pięciu namiestników królewskich i działał kolegialnie. Dekretem z 20 maja 1815 roku utworzono również władze ministerialne. Były to dwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Administracyjna i Rada Stanu w Królestwie Polskim 1815 - 1830

  Centralnym organem władzy i administracji była, odziedziczona po Księstwie Warszawskim, Rada Stanu. Różniła się ona jednak od swojej poprzedniczki w sposób znaczący, dzieli się bowiem na :

  Zgromadzenie Ogólne Rady Stanu (Rada Stanu).

  Radę administracyjną

  Zgromadzenie Ogólne pełniło te same funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namiestnik w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1826

  Zastępcą króla był wg konstytucji namiestnik , spełniający swe czynności pod nieobecność monarchy w Królestwie. Został nim wraz z tytułem książęcym gen napoleoński Józef Zajączek. Po jego śmierci w 1826 roku stanowisko to nie zostało obsadzone, a funkcje namiestnika przelano na Radę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Król w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830

  Król wg konstytucji był najwyższą władzą wykonawczą., wyłącznie od niego pochodziła wyłączna władza administracyjna.

  Król: nominował urzędników i dostojników kościelnych, w jego imieniu wydawano akty sądów i urzędów,  kierował siłą zbrojną i posiadał wyłączne prawo wypowiadania wojny oraz...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy autonomiczne w Galicji w latach 1862 - 1914

  Ziemie polskie przyłączone do Austrii w wyniku rozbiorów, określone mianem Królestwa Galicji i Lodomerii, stały się po 1849 roku jednym a krajów koronnych monarchii Habsburgów. Galicja wchodząca w skład Cesarstwa Austriackiego na podstawie Dyplomu Październikowego  z 1860 roku oraz Patentu Lutowego 1861 rok...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1815 - 1830

  Wielkie Księstwo Poznańskie powstałe w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego nie było osobnym tworem państwowym. Jedynymi przejawami pewnej odrębności była nazwa, własny herb oraz flaga. Wielkie Księstwo odróżniał się także instytucją namiestnika królewskiego.

  Został nim Antoni Radziwiłł...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Prusach w II połowie XIX w.

  W II połowie XIX w. zorganizowano w Prusach na wszystkich szczeblach zarządu lokalnego , (z wyjątkiem rejencji), samorząd. Najniższym szczeblem samorządu był samorząd prowincjonalny. Organem samorządu prowincjonalnego był sejm prowincjonalny. Kompetencje:  lokalne sprawy prowincji- budżet, etaty...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 370

  praca w formacie txt

Do góry