Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Znaczenie soboru trydenckiego

  Uchwały soboru trydenckiego miały ogromne znaczenie dla dalszego życia Kościoła, wbrew trudnościomprzeżywanym z jego zwołaniem, obradami i recepcją.

  Kościół został przez nie umocniony hierarchicznie, co w okresie rozłamu i tzw. reformacji książęcej byłoszczególnie przydatne. Otrzymał obszerny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł III — zwołanie soboru

  Nowy papież (Aleksander Farnese), Paweł III (1534-1549), okazał się rzecznikiem soboru, choć nie byłoto łatwe dla niego, ani subiektywnie, ani obiektywnie. Wszak wyrósł w okresie renesansowego epikureizmui żył według jego stylu (miał dwoje nielegalnych dzieci, będąc bez wyższych święceń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiady soborowe (1545 - 1548)

  Przed garstką ojców soboru stanęły od razu dwa problemy: organizacji obrad i ich tematyki.

  Uzgodniono, że głos decydujący, składany pojedynczo, mają ojcowie soboru: biskupi (także sufragani),przedstawiciele (dwaj opaci) każdej kongregacji zakonnej mniszej i generałowie zakonów żebraczych. Wpracach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe zakony

  W Italii i innych krajach istniały działania na rzecz reformy już przed wybuchem reformacji, lecz byłynikłe w porównaniu z potrzebami Kościoła. Nowe ośrodki reformy były także nikłe w swych początkach,lecz przygotowały ludzi, którzy działali na forum całego Kościoła.

  Oratorium Bożej Miłości w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Loyola i jezuici

  Założyciel zakonu Towarzystwa Jezusowego, Hiszpan, Inigo Lopez de Loyola (1491-1556, święty), natrudnej drodze osobistych doświadczeń doszedł do zrozumienia swego życiowego powołania. Jako oficerw wojnie hiszpańsko-francuskiej odniósł ranę podczas obrony zamku Pampeluna, długo chorował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /5 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół narodowy

  Unifikacji trzech wyznań ewangelickich nie zdołano osiągnąć, lecz czyniono o to starania. Za panowaniaZygmunta Augusta wielu szukało także dróg porozumienia się ewangelików i katolików. Za pierwszywarunek uznawano zerwanie z prymatem jurysdykcyjnym papieża, któremu chciano pozostawić jedynietytuł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w soborze

  Silnemu wołaniu z Polski za Zygmunta Starego o sobór powszechny nie odpowiedział faktyczny jejudział w obradach, gdy odbywały się one w Trydencie, w trzech kolejnych okresach (1545-1547, 1551-1552, 1562-1563). Dwukrotnie nie wysłano na sobór żadnego oficjalnego przedstawiciela Kościoła ikróla Polski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja warszawska

  Wzmocnienie Kościoła katolickiego przez sobór trydencki, przyjęcie jego uchwał przez Zygmunta Augusta,rozwijająca się reforma katolicka w Polsce, udział w niej sprowadzonych (1564) jezuitów, wszystkoto musiało niepokoić innowierców, zwłaszcza że istnienie ich Kościołów opierało się na faktach, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMA I SOBÓR TRYDENCKI

  Początkowo powolny i oddolny nurt reformy katolickiej dążył do usuwania konkretnych niedomagań wżyciu Kościoła. Owocował nowymi zakonami i zapoczątkowaniem reformy dawnych zakonów. Nie wystarczałjednak, gdyż rozwój reformacji wymagał, by Kościół katolicki dokonał istotnych zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antytrynitaryzm (bracia polscy)

  W kalwinizmie polskim doszło do rozłamu w dziedzinie nauki o Trójcy Świętej. Z racji uznawanego bóstwaChrystusa Kalwin nie kwestionował tego dogmatu, przeciwko któremu wystąpił w Genewie MichałServet i zginął za to na stosie. W Polsce zakwestionował go włoski emigrant z Mantui, Franccsco...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 328

  praca w formacie txt

Do góry